Specjalne spotkanie - Podatek od sklepów wielkopowierzchniowych


siedziba CCIFP - ul. Widok 8 w Warszawie

Język : polski lub angielski

Cena :
bezpłatne, zarezerwowane dla firm stowarzyszonych

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Po październikowych wyborach parlamentarnych oraz ostatnich wypowiedziach publicznych przedstawicieli rz?du, pojawiło się realne prawdopodobieństwo szybkiego uruchomienia i przeprowadzenia prac legislacyjnych w zakresie nowelizacji istniej?cych oraz wprowadzenia nowych rozwi?zań podatkowych. Jednym z flagowych projektów nowego rz?du jest podatek obrotowy od obiektów handlowych o powierzchni powyżej 250m2. Jest to jedynie jeden z projektów, które zostały zapowiedziane, obok nowej ustawy o VAT czy o CIT, jednak jest on jedn? z osi nowej polityki gospodarczej, ponieważ pozwala na szybkie zwiększenie przychodów do budżetu państwa.

W trakcie spotkania omówimy pokrótce priorytety gospodarcze sformowanego niedawno rz?du, a także proponowane rozwi?zania podatkowe - w szczególności w zakresie podatku obrotowego. Ponieważ wejścia w życie nowych przepisów należy oczekiwać w pierwszej połowie 2016 r., istotne z punktu widzenia procesu jest dzisiaj określenie stanowiska sektora handlu wobec nowych projektów w celu uzyskania możliwie najkorzystniejszych rozstrzygnięć legislacyjnych. Po części prezentacyjnej, spodziewamy się ożywionej dyskusji wokół postulowanych przez nowy rz?d rozwi?zań podatkowych.

Spotkanie zostanie poprowadzone przez specjalistów z Działu Prawno-Podatkowego PwC:

  • Mieczysława Gontę,
  • Karolinę Kozak-Stradomsk?
  • oraz Bartosza Kwiatkowskiego.

Spotkanie jest bezpłatne, zarezerwowane dla firm stowarzyszonych.

Liczba miejsc ograniczona. CCIFP zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia zgłoszenia.

Spotkanie odbedzie się w jezyku polskim lub angielskim, prosimy o deklarowanie preferencji,

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!