Śniadanie z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych , Panem Sergiuiszem NAJAREM

Cena :
-

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Śniadanie zorganizowane zostanie w ramach oficjalnej wizyty w Polsce Przewodnicz?cego Zwi?zku Francuskich Izb Handlowych, Pana Jean-François BERNARDIN.
Podczas spotkania przedyskutowane zostan? kwestie polskiej polityki zagranicznej i współpracy gospodarczej z Francj?.

Zapraszamy przede wszystkim członków Rady Nadzorczej CCIFP oraz przedstawicieli dużych przedsiębiorstw zrzeszonych w naszej Izbie.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!