Wydarzenie wyjątkowe Patronat CCIFP

Śniadanie podatkowe | Zwolnienie z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych – pytania i odpowiedzi

Siedziba Kochański & Partners, pl. Piłsudskiego 1, 00-078, Warszawa, Polska
See on map

Język :
Polski

Cena : WYDARZENIE FIRMY STOWARZYSZONEJ W CCIFP

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z organizatorem.

Passé

L'événement est terminé.

Wprowadzone w 2019 r. przepisy o zwolnieniu z obowiązku sporządzenia dokumentacji lokalnej dla transakcji krajowych przyniosły znaczne ułatwienie w procesie raportowania cen transferowych.

Prawidłowa identyfikacja transakcji kontrolowanych podlegających zwolnieniu wyłącza obowiązek sporządzenia dla nich dokumentacji lokalnej oraz analizy danych porównawczych. Jednocześnie prawidłowa identyfikacja tych transakcji warunkuje poprawne wypełnienie formularzy TPR, co chroni podatników przed dotkliwymi sankcjami.

Niestety, praktyka pokazuje, że regulacje dotyczące zwolnienia z obowiązku sporządzenia dokumentacji lokalnej wciąż rodzą wiele pytań i wątpliwości interpretacyjnych.

Dlatego zapraszamy Państwa na pierwsze z serii śniadanie podatkowe poświęcone cenom transferowym, podczas którego wspólnie rozwiejemy najczęstsze z nich.

Agenda

 • Identyfikacja transakcji podlegających zwolnieniu z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych
 • Brak straty podatkowej jako jeden z warunków skorzystania ze zwolnienia z obowiązku dokumentacyjnego:
  • Brak straty podatkowej czyli brak straty ze źródła przychodów, z którym związana jest transakcja kontrolowana
  • Pojęcie straty podatkowej w przypadku spółek osobowych i estońskich
  • Czy strata podatkowa tylko u niektórych podmiotów biorących udział w transakcji pozbawia prawa do zwolnienia?
  • Strata z lat ubiegłych a zwolnienie z obowiązku dokumentacyjnego
 • Zwolnienie z obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych dla spółek państwowych – teoria a praktyka

 

Prowadzący

Dr Andrzej Malec – partner nadzorujący zespół cen transferowych K&P. Od kilkudziesięciu lat wspiera kluczowe podmioty krajowe i zagraniczne w wypełnianiu obowiązków z zakresu cen transferowych.

Katarzyna Pustułka – prawniczka i ekonomistka, doktorantka w Szkole Głównej Handlowej SGH, aplikanta adwokacka, która od wielu lat prowadzi różnorodne projekty w zakresie cen transferowych.

 

Kto powinien wziąć udział?

Wydarzenie kierowane jest do dyrektorów finansowych i głównych księgowych podmiotów realizujących transakcje krajowe z podmiotami powiązanymi.

O cenach transferowych przeczytasz więcej w ramach naszego Tax Focus.

 

**

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, możliwy wyłącznie po rejestracji i akceptacji zgłoszenia. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania wydarzenia.

Wydarzenie ma charakter stacjonarny. Liczba miejsc jest ograniczona, a pierwszeństwo mają dyrektorzy finansowi i głowni księgowi.

Miejsce: Siedziba Kochański & Partners, pl. Piłsudskiego 1, Warszawa.

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!