Śniadanie Biznesowe we Wrocławiu

Cena :
bezpłatne dla firm stowarzyszonych w CCIFP

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

W trakcie spotkania będziemy rozmawiać o bież?cej sytuacji gospodarczej oraz omówimy wybrane aktualności i zmiany w przepisach dla firm i przedsiębiorców. Jesteśmy przekonani, iż spotkanie to będzie doskonał? okazj? do wymiany pogl?dów na temat zagadnień, z którymi maj? Państwo do czynienia w codziennej działalności.

Spotkanie poprowadz? Grzegorz Warzocha, Partner AVANTA Audit oraz Tomasz Szarek, Partner SDZLEGAL SCHINDHELM. Swoje prelekcje wygłosz? między innymi: Krzysztof Czekaj - doradca podatkowy z działu doradztwa podatkowego SDZLEGAL SCHINDHELM oraz Aleksandra Berger – aplikantka adwokacka SDZLEGAL SCHINDHELM.

Jak zawsze w trakcie spotkania przewidziane będ? przerwy kawowe umożliwiaj?ce uczestnikom śniadania wymianę kontaktów i indywidualne rozmowy z prowadz?cymi.

Program spotkania:

9:00 Rejestracja

9:30 Bież?ca sytuacja gospodarcza

 • analiza globalnych tendencji gospodarczych i sytuacji na rynku krajowym,
 • wydarzenia polityczne oraz ich wpływ na podstawowe dane makroekonomiczne,
 • wpływ zmienności w najbliższym otoczeniu gospodarczym Polski,
 • PKB, Inflacja i Stopy Procentowe, Kursy Walut, Rynek Pracy,
 • instrumenty i działania ograniczaj?ce ryzyko rynkowe.

10:45 Szkolenie z prawa antymonopolowego, czyli jak uchronić firmę przed karami finansowymi ze strony Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

 • zaprezentowanie oferty indywidualnych szkoleń dla przedsiębiorców z zakresu prawa antymonopolowego,
 • korzyści płyn?ce dla przedsiębiorców z przeprowadzonego szkolenia,
 • jakich praktyk zakazuje prawo antymonopolowe,
 • jakie represje groż? firmie i osobom zarz?dzaj?cym firm?.

11:00 Krajowa Administracja Skarbowa, czyli co się zmieniło dla przeciętnego podatnika

 • zakres zmian,
 • nowe procedury, tryby i metody działania organów podatkowych,
 • kontrowersje i w?tpliwości zwi?zane z przepisami przejściowymi,
 • skutki wprowadzonych zmian dla przedsiębiorców,
 • czy powinniśmy się bać?

Ze względu na ograniczon? liczba miejsc, prosimy Państwa o potwierdzenie udziału do dnia 18 kwietnia 2017 roku.

Kontakt i zgłoszenia: tomasz.szarek(@)sdzlegal.pl

*Wydarzenie bezpłatne. Z uwagi na ograniczon? liczbę miejsc, od osób, które potwierdz? swoj? obecność, ale nie wezm? udziału i nie odwołaj? go na co najmniej dwa dni przed wydarzeniem (do 18.04.2016 wł?cznie), pobrana zostanie opłata regulacyjna w wysokości 150 PLN + VAT.


Partnerzy Śniadania:

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!