Skuteczny manager, czyli jak wdrażać plany i realizować cele?


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Cena :
800 PLN netto - pracownicy firm stowarzyszonych w CCIFP, 1 100 PLN netto - pozostałe osoby

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Pierwsze szkolenie z cyklu „ABC kierowania zespołem” ma na celu zapoznanie uczestników z czynnikami utrudniającymi lub wspierającymi efektywność managera oraz opracowanie osobistego planu budowania własnej skuteczności.

 

>

Formuła szkolenia:

Przed szkoleniem uczestnicy otrzymaj? ankietę badaj?c? ich oczekiwania i wiedzę w zakresie własnej efektywności celem dopasowania treści szkolenia do ich oczekiwań. Szkolenie będzie miało formułę otwartej dyskusji, pracy zespołowej i indywidualnej, a także ćwiczeń praktycznych. Na zakończenie każdy uczestnik otrzyma zadanie domowe, którego zrealizowanie w terminie będzie warunkować ukończenie szkolenia i otrzymanie certyfikatu.

Do udziału zapraszamy:

Szefów zespołów, kierowników i menadżerów oraz wszystkich tych, którzy chc? rozwijać swoje umiejętności w zakresie skutecznego działania.

Program:

1. Wprowadzenie do tematu:

 • Moja skuteczność menadżerska - ćwiczenie otwieraj?ce
 • Co oznacza skuteczność menadżera?
 • Pokolenie owiec? – Czego pracownicy potrzebuj? i oczekuj? od menadżera – ujęcie przez pryzmat kompetencji menadżerskich, co je różni od kompetencji pracowniczych, wymagania pracodawcy względem menadżera? – film i dyskusja
 • Omówienie oczekiwań uczestników i zakontraktowanie zasad współpracy na szkoleniu

2. Skuteczność menadżera:

  Moje autorytety liderskiej skuteczności – ćwiczenie
 • Wprowadzenie w temat postawy menadżera i jej wpływu na skuteczność zespołu – „Od Temistoklesa do dziś” – trener omawiaj?c pokazuje, co wpływa na skuteczność menadżera
 • Cele – rzecz prosta, oczywista i codzienna? – ćwiczenie otwieraj?ce. Omówienie roli celów w budowaniu zaangażowania i realizacji zadań. Czy Twoi ludzie wiedz? dok?d zmierzasz?
 • Czy jako menadżer jestem tym, który buduje skuteczność zespołu? – test

3. Skuteczność osobista:

 • „Dziś i jutro” - ćwiczenie
 • Na czym mogę budować swoj? skuteczność?
 • Kierunki mojego życia / mojej pracy – ćwiczenie, którego efektem jest utworzenie planu skuteczności osobistej

4. Zakończenie:

 • Pytania, zadanie domowe, ankiety, inspiracje

Szkolenie poprowadzi:

Anna Jaguszewska-Bogacz
Posiada 16-letnie doświadczenie trenera w biznesie, w tym 5-letnie jako menadżer. Jest współwłaścicielem firmy Bogacz & Lawendowski, w której odpowiada za poprawność merytoryczn? projektów. Specjalizuje się w szkoleniach kadry kierowniczej i wdrażaniu rozwi?zań coachingowych. Prowadzi indywidualny coaching menadżerów oraz indywidualne sesje szkoleniowe.

Partner merytoryczny:

http://www.bogaczlawendowski.pl/-----------------------------------------------------------------------------------------Szkolenie odbędzie się w języku polskim, w siedzibie CCIFP. W cenę wliczone s? przerwy kawowe, poczęstunek na lunch oraz materiały.

JAK SIĘ ZAPISAĆ?

Wysyłaj?c maila na adres anna.silska@ccifp.pl z podaniem danych uczestnika (imię, nazwisko, stanowisko, mail, telefon) i firmy (adres, NIP).
Regulamin zapisu na szkolenie >>>>

JAKI JEST KOSZT?

Cena pojedynczego szkolenia:800 PLN netto - pracownicy firm stowarzyszonych w CCIFP1 100 PLN netto - pozostałe osobyPrzy zapisie na cały cykl ABC Kierowania zespołem, jedno szkolenie w pakiecie jest bezpłatne!4 000 PLN netto zamiast 4 800 PLN - pracownicy firm stowarzyszonych w CCIFP5 800 PLN zamiast 6 600 PLN - pozostałe osobyWarunkiem skorzystania z rabatu jest dokonanie przedpłaty za cały cykl do 10 lutego 2012 wł?cznie. Rezerwacja zostanie dokonana na firmę, z możliwości? modyfikowania nazwisk zgłaszanych pracowników w trakcie trwania cyklu.

Zapraszamy do udziału w pozostałych szkoleniach z cyklu:

Więcej informacji o cyklu >>>

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin