SEMINARIUM - Ceny transferowe – weryfikacja rynkowego charakteru transakcji zawieranych w ramach grup kapitałowych

CCIFP
ul. Widok 8
00-023
Warszawa
Polska

Język : polski

Cena :
260 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 520 PLN pozostałe osoby.
Osobom, które anulują swój udział w seminarium do 3 dni przed spotkaniem, zwracane jest 100% kosztów seminarium. Osobom, które anulują swój udział później, czyli na krócej niż 3 dni przed seminarium, koszty nie są zwracane.

L'événement est terminé.

*prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Szkolenie prowadzone przez ekspertów InfoCredit dotyczy stosowania zasady ceny rynkowej, metod weryfikacji cen transferowych oraz narzędzi do analizy cen transferowych.

 

W ostatnich 3 latach doszło do istotnych zmian w zakresie regulacji dotyczących cen transferowych. Zgodnie z obecnym trendem zmian, coraz większy nacisk spoczywa na uzasadnieniu rynkowego charakteru transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Szkolenie prowadzone przez ekspertów InfoCredit dotyczy stosowania zasady ceny rynkowej, metod weryfikacji cen transferowych oraz narzędzi do analizy cen transferowych. W ramach szkolenia przeprowadzony zostanie również panel dyskusyjny, na którym omówione zostaną praktyczne aspekty analizy cen transferowych.

Program :

1/ Zasada ceny rynkowej (tzw. arm’s length rule)

2/ Metody weryfikacji cen transferowych

2/ Narzędzia do analizy cen transferowych

3/ Dyskusja

4/ Konsultacje indywidualne

Grupa docelowa:

Kierownicy jednostek (zgodnie z Ustawą o rachunkowości) odpowiedzialni za zarządzanie obszarem cen transferowych.

 

 

Więcej informacji:

Alicja Rukowicz, Manager Centrum Szkoleniowego CCIFP

alicja.rukowicz(@)ccifp.pl; tel. +48 22 690 68 99, +48 508 520 839

 

Partner merytoryczny

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!