Webinar  •  Webinar  •  Szkolenie Rozwój kompetencji

Sektorowa Rama Kwalifikacji dla handlu. Dlaczego warto z niej korzystać w codziennej pracy Zespołów HR?

Język :
polski

Cena : Udział bezpłatny i otwarty dla wszystkich zainteresowanych

Seminarium odbywa się online, na platformie ZOOM.

Passé

L'événement est terminé.

Potwierdzone kwalifikacje i nowe kompetencje pracowników stanowią wsparcie rozwoju sektora handlu. Zapraszamy na seminarium.

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Handlu powołana przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii zaprasza na seminarium, podczas którego:

 

  • Pracodawcy uzyskają wiarygodne i jednolicie uporządkowane informacje o tkwiących w rynku kompetencjach i kwalifikacjach, które wspierają proces rekrutacji, budowanie ścieżek rozwoju i motywowania pracowników oraz o kompetencje pracownika przyszłości w sektorze handlu z uwzględnieniem potrzeb małych firmach i dużych przedsiębiorstw.
  • Firmy i pracownicy sektora handlu i branż z nim związanych uzyskają jednolity merytorycznie instrument zarządzania kwalifikacjami pracowników, którym jest Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Handlu, nad aktualnością której poprzez dyskusję, badania i wpływ na edukację czuwa Sektorowa Rada ds. Kompetencji Handlu.
  • Uczestnicy uzyskają wiedzę i poradę co do oferty instytucji edukacyjnych i firm szkoleniowych oraz w zakresie know-how organizowania własnych struktur szkoleniowo-kształceniowych. Docelowo powstanie system informacji o zasobach kompetencyjnych rynku krajowego i unijnego. 

 

Program :

  • Potwierdzone certyfikatem kwalifikacje handlowe oraz wdrożenie Sektorowej Ramy Kwalifikacji - wsparcie działów HR w ich codziennej pracy, waloryzacja dla pracowników i proste narzędzie dla rozwoju firmy – korzyści i wyzwania - Joanna Jaroch- Pszeniczna, Wicedyrektor, Francusko-Polska Izba Gospodarcza
  • Możliwości wdrożenia Sektorowej Ramy Kwalifikacji oraz inne  korzyści wynikające  z ZSK - Piotr Klatta, Lider Regionalny ds. ZSK Województwo Mazowieckie, Instytut Badań Edukacyjnych
  • Kompetencje pożądane na rynku pracy w sektorze handlu, różnice potrzeb w zależności od wielkości firmy. Gotowość do zdobycia nowych kompetencji  pracownika przyszłości - Andrzej Wojciechowicz, Animator prac Rady
  • Pytania Uczestników, dyskusja
  • Podsumowanie i pożegnanie uczestników.Prośba o pobranie i wypełnienie ankiety ewaluacyjnej

Prowadzący : Iwona Ciechan, ekspert Rady i  Ben Sassi, sekretarz Rady

 

SEMINARIUM MA CHARAKTER SZKOLENIOWY, DOTYCZY ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KWALIFIKACJI W ASPEKCIE SEKTORA HANDLU, A JEGO UCZESTNICY OTRZYMAJĄ STOSOWNY CERTYFIKAT.

Organizator : Sektorowa Rada ds. Kompetencji Handlu

Partner : Francusko Polska Izba Gospodarcza

 

Zapisując się na wydarzenie, zgadza się Pan/ Pani na przekazanie danych współorganizatorom seminarium: Instytucji Pośredniczącej - Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa), beneficjentowi realizującemu projekt - Krajowej Izbie Gospodarczej Centrum Promocji sp. z o.o. (ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa) oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu – Stowarzyszeniu Forum Dialogu Gospodarczego (Hoża 66/68, 00-682 Warszawa), Krajowemu Związkowi Rewizyjnemu Spółdzielni Spożywców „SPOŁEM” (ul. Grażyny 13/15, 02-548 Warszawa) i Krajowej Izbie Gospodarczej (ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa).

Szczegółowy regulamin oraz klauzula informacyjna znajduje się w dokumencie: TUTAJ

Partner wydarzenia

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!