Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Egzaminy DFP w sesji czerwcowej


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Cena :
w zależności od rodzaju i poziomu egzaminu

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Rozpoczynamy zapisy na egzaminy DFP. Najbliższa sesja egzaminacyjna : 17 – 22 czerwca 2013 r.

 

>

Sesje egzaminacyjne z francuskiego języka specjalistycznego (DFP – Diplômes de Français Professionnel) odbywaj? się w siedzibie Izby 2 razy w roku (w czerwcu i w grudniu). Dyplomy DFP poświadczaj? znajomość języka francuskiego w mowie i w piśmie w następuj?cych specjalizacjach: biznes, prawo, hotelarstwo i turystyka, sekretariat, nauka i technika, zdrowie i medycyna.

Zapisy na najbliższ? sesję przyjmujemy : 24.01.2013- 26.04.2013

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!