RÓŻNICE KULTUROWE - Spotkanie Klubu Dyrektorów HR

Cena :
-

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Na najbliższym spotkaniu Dyrektorów HR tematem przewodnim będzie "Zarz?dzanie zasobami ludzkimi w kontekście różnic kulturowych".  Wokół  tego tematu będziemy poruszać kwestie praktyczne. Doświadczenie każdego uczestnika jest szczególnie ważnym elementem dla powodzenia tych spotkań, dlatego też prosimy o szybkie przekazywanie Państwa propozycji pytań.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa drog? e-mailow? na adres: katarzyna.matuszewicz(@)ccifp.pl

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!