Rozmowa z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej

Język :
polski

Cena : bezpłatne

Non ouvert

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte

>

Serdecznie zapraszamy Państwa na spotkanie z Teres? Wargocka, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, które odbędzie się 26 października 2016 r.  

Tematem spotkania będzie szeroko zapowiadana reforma szkolnictwa zawodowego, która obejmie m.in:

  • stopniowe wprowadzanie dualnego systemu kształcenia,
  • wł?czanie pracodawców w proces kształcenia i egzaminowania
  • powołanie II stopniowej szkoły branżowej
  • utworzenie Korpusu Fachowców i specjalnego Funduszu Rozwoju Edukacji Zawodowej (FREZ).  

Celem spotkania jest rozmowa na temat planowanych zmian oraz zastanowienie się, jak możemy aktywnie wł?czyć się w planowan? reformę.

Zapraszamy do przesyłania pytań / zagadnień do dyskusji do dnia 13 października 2016 i potwierdzenie udziału w spotkaniu.

Liczba miejsc ograniczona.

O akceptacji zgłoszenia decyduje profil firmy.

Jeśli s? Państwo zainteresowani udziałem w tej debacie, zachęcamy do kontaktu, by dowiedzieć się o szczegółach spotkania.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!