Rola HR w Partnerstwie z Kadrą Zarządzającą


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
bezpłatne

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Klub HR

 

>

Coraz częściej mówi się o potrzebie występowania funkcji HR w roli strategicznej w organizacji.
O tym, aby procesy zarz?dzania ludźmi, nie tylko były wypracowywane we współpracy z menadżerami z poszczególnych obszarów biznesu, ale również aby te rozwi?zania bezpośrednio wspomagały realizację strategicznych celów organizacji.

Jak wcielić w życie założenia partnerstwa HR z biznesem? Jak budować zespół parterów biznesowych, którzy będ? jednocześnie strategiem, mentorem pracowników, administratorem i „strażakiem” – będ? umieli zareagować szybko na nieprzewidziane sytuacje?

Budowanie pozycji HR BP wymaga rozwoju pewnych specyficznych kompetencji. Wiele z nich dotyczy bardziej obszarów zwi?zanych z biznesem niż typowych narzędzi pracy HR-owca. Ważne dla tego partnerstwa jest zbudowanie autorytetu i właśnie partnerskiej pozycji w relacjach z zarz?dzaj?cymi. Fundamentalnym wydaje się również umiejętność wykazywania przez HR BP zwi?zku, między ich działaniami, a rosn?c? efektywności? zespołów, jednostek, całych firm.

Właśnie o tym będziemy rozmawiać podczas grudniowego Klubu HR.

Zapraszamy do dyskusji na temat:

  • Trendów HRM w Polsce w kontekście budowania partnerstwa HR z biznesem.
  • Oczekiwań członków kadry zarz?dzaj?cej względem HR BP.
  • Kluczowych kompetencji HR BP.
  • Sposobów budowania autorytetu i realnej partnerskiej pozycji HR BP w relacjach z menadżerami.

Osoby prowadz?ce :

Izabela Salicka. Konsultant, trener, facylitator, certyfikowany coach i mediator organizacyjny. Od 10 lat Project Manager projektów rozwojowych w MABORze. Wspiera doradczo i szkoleniowo kadrę menadżersk? w rozwoju ich kompetencji. Pracuje coachingowo i warsztatowo z HR BP nad budowaniem ich pozycji w relacjach z kadr? zarz?dzaj?c?.     

Katarzyna W?sowska.   Konsultant, trener, koordynator i asesor sesji AC/DC.
Od 2006 roku   specjalizuje się doradztwie organizacyjnym, wsparciu firm we wdrażaniu rozwi?zań zwi?zanych z rozwojem pracowników. Prowadzi również warsztaty dla zespołów HRowych, dostarczaj?c im narzędzia do budowania efektywnego partnerstwa z biznesem.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!