Rola HR w kryzysowych sytuacjach wewnątrz organizacji


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
bezpłatnie

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Jak często zastanawiacie się Państwo:

  • jak post?pić w trudnościach pracownika/pracowników/współpracowników,
  • czy wprowadzone przez Was rozwi?zanie jest wystarczaj?ce i adekwatne,
  • jak poradzić sobie w kryzysie,
  • jak nie przekraczać granicy praca-prywatność,
  • jak sobie samej/sobie samemu radzić z trudnymi emocjami,
  •   jak się dystansować, jak nie brać na siebie obaw, lęków, decyzji innych,
  • jak stawiać granicę, by nie wstydzić się działania, jak budować swoj? odwagę i poczucie własnej wartości w roli HR,
  • jak korzystać z różnych zasobów, gdzie szukać wsparcia?

Chcemy porozmawiać z Państwem o trudnym obszarze w każdej firmie, jakim s? sytuacje kryzysowe pracowników i sposobach radzenia sobie z nimi przez działy HR. Nie każda kultura organizacyjna pozwala na ich ujawnianie, a co dopiero zajmowanie się z nimi. Pracuj?c w nurcie Human2Human nad efektywności? empatii wewn?trz organizacji, proponujemy otwarty dialog i wymianę doświadczeń. Kiedy i jak mamy pomagać, czy mamy pomagać i po co HRowi taka rola.

Osoby prowadz?ce dyskusję :

Marta Maryl - dr n. med., psychoterapeuta, terapeuta psychodramy, wykładowca, trener. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej; Interwencja kryzysowa oraz profilaktyka interwencji kryzysowych - uczestniczy w projektach doradczych i szkoleniowych w biznesie. Jest członkiem zespołu Interwencji Kryzysowej MABOR

Izabela Salicka - Konsultant, trener, facylitator, certyfikowany coach i mediator organizacyjny. Psycholog biznesu; Posiada ponad 12 letnie doświadczenie w pracy doradczej i szkoleniowej. Konsultant wiod?cy w Centrum Mediacji Wewn?trzorganizacyjnych MABOR i członek zespołu Centrum Interwencji Kryzysowych MABOR. Posiada doświadczenie pracy w środowisku wielokulturowym. Pracuje w projektach doradczych, projektach rozwojowych, indywidualnie oraz z zespołami, zarz?dami.

Partner:

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin