ROI e-Marketingu

Cena :
200 pln netto + 22% VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 pln netto + 22% VAT - firmy niestowarzyszone

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

czyli jak mierzyć korzyści wynikaj?ce z inwestycji w Internet w dobie kryzysu ?

Każde działanie w Internecie można nazwać transakcj?. Użytkownik poświęca swój czas, by kupić informacje, swoje pieni?dze, by kupić produkty. Dlatego zawsze możemy mówić o korzyściach wynikaj?cych z inwestycji w Internet.

Dlaczego warto uczestniczyć?

W dobie kryzysu warto zacz?ć dokładnie mierzyć korzyści wynikaj?ce z inwestowania w Internet. Często zdarza nam się słyszeć, że serwis WWW ma znaczenie wizerunkowe, a rzadko kiedy myślimy o wykorzystaniu odpowiednich wskaźników i cyfr, które powiedz? nam o korzyściach wynikaj?cych z inwestycji w Internet.

WIĘCEJ INFORMACJI

W trakcie seminarium odpowiemy na pytania:
• Czy wiemy ile wydajemy na jednego użytkownika serwisu?
• Jaki jest koszt pojedynczej wizyty w serwisie WWW?
• Czy wiemy jakie s? główne cele odwiedzin użytkowników i jaki jest ich rozkład?
• Czy wiemy co się bardziej opłaca banner na mieście czy banner w Internecie?

Serwis WWW jest jak dom rodzinny, stale coś trzeba w nim modyfikować, przemalowywać, dobudowywać i ulepszać. Dzięki statystykom możemy dokładnie określić potrzeby i ustalić priorytety, co należy przebudować, by poprawić wydajność komunikacji z użytkownikami i co wówczas zyskamy...Reklama internetowa jest dużo bardziej mierzalna niż jakiekolwiek inne medium. Każd? kampanię możemy tak zaplanować, by monitorować liczbę odbiorców i cele, które osi?gnęli oraz porównać tę grupę z przeciętnymi użytkownikami serwisu WWW.

Aktualna sytuacja gospodarcza zmusza nas do ostrożnego i przemyślanego inwestowania. Jednocześnie, aby być konkurencyjnym, powinniśmy inwestować. E-marketing oferuje bardzo wiele narzędzi, których skuteczność jest większa, niż nam się wydaje.

Grupa docelowa:

Zapraszamy na spotkanie wszystkie osoby zajmuj?ce się Internetem, pracuj?ce w działach PR i Marketing. Spotkanie może być również bardzo pomocne dla osób decyduj?cych o budżecie – na działania e-biznesowe i e-marketingowe.

Program spotkania:

1. Co to jest ROI WWW ?
2. Podstawowe wskaźniki.
3. Google Analytics - podstawowe narzędzie Web Analityka.
4. Jak mierzyć skuteczność kampanii e-marketingowej ?
5. Jak określić wskaźniki mierzenia jakości działania serwisu WWW ?
• Jak obliczyć CPC ? Jaki powinien być CPC dla serwisu WWW ?
• Jak określić cele działania serwisu WWW i jak je mierzyć ?
• Czy odwiedziny serwisu przekładaj? się na materialne korzyści ?

CASE STUDY: Przykład porównania kilku serwisów WWW.


Partner merytoryczny:

http://plum.com.pl/  

Prelegent:

Jan Gorski jest właścicielem firmy PLUM Web Solutions, któr? stworzył w 2005 roku. Jest specjalist? od ergonomii i architektury serwisów Internetowych, e - Commerce, nowych mediów oraz technologii Web 2.0. Zajmuje się doradztwem oraz szkoleniami z zakresu zaawansowanego użytkowania Internetu. Prowadzi autorskie wykłady z „Prowadzenia Projektów Internetowych” w WIT (Warsaw School of Information Technology) oraz szkolenia o tej samej tematyce dla klientów.

Przykłady projektów zrealizowanych pod jego kierownictwem przez PLUM: koncepcja intranetu 2.0 NBP; realizacja serwisów Carrefour; budowa serwisu dla Index Copernicus International S.A.; stworzenie strategii serwisów internetowych, intranetowych lub extranetowych dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Business Centre Club, Polskiego Radia; stworzenie strategii i wdrożenie serwisów z branży kulturalno-rozrywkowej: serwis społecznościowy wokół serialu TV (www.nadobre.pl), galerie sztuki poł?czone z e-commerce (np. Lataj?ca Galeria); opracowania, badania, szkolenia dla Action S.A., Polska Presse, Narodowy Bank Polski.      

Seminarium odbędzie się w języku polskim. Ze względu na komfort uczestników, tłumaczenie na język francuski zapewniamy maksymalnie dla 3 osób.
"Warunki płatności i uczestniczenia w seminarium" do pobrania na dole strony.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!