RODO w HR


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
260 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 520 PLN pozostałe osoby.

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Seminarium na temat rekrutacji i procesów HR w zgodzie z RODO

 

>

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie poświęcone tematyce RODO i ochronie danych osobowych. Płaszczyzn? na której tym razem sprawdzimy funkcjonowanie nowych regulacji unijnych jest rekrutacja pracowników, a także przetwarzanie danych w procesie zatrudnienia. Przedstawimy m.in. w jaki sposób tworzyć bazy danych kandydatów do pracy, a także jakie wyzwania stawia RODO w zakresie przetwarzania danych pracowników.

Podczas spotkanie odpowiemy m.in. na następuj?ce pytania:

  1. Co oznacza RODO dla pracodawców?
  2. Jakie s? nowe wymogi zwi?zane ze zbieraniem zgód od kandydatów?
  3. W jaki sposób odpowiednio zabezpieczyć bazę danych kandydatów, zarówno pod k?tem technicznym jak i organizacyjnym?
  4. Czy należy i w jaki sposób spełniać obowi?zek informacyjny w świetle nowych przepisów?
  5. Jak uregulować współpracę z zewnętrznymi firmami rekrutacyjnymi?
  6. Jak prawidłowo przetwarzać dane pracowników?
  7. Jakie zmiany planowane s? w polskim prawie w zakresie przetwarzania danych osobowych kandydatów lub pracowników?

Grupa docelowa spotkania

Spotkanie skierowane jest przede wszystkim do osób odpowiedzialnych w firmie za ochronę danych osobowych, członków zarz?du, Inspektorów Ochrony Danych, pracowników działów HR czy osób odpowiedzialnych za rekrutację w firmie.

Osoby prowadz?ce :

Jarosław Kamiński - Adwokat, Associate Partner w Rödl & Partner

Ukończył Wydział Prawa i Administracji oraz Kolegium Języków Obcych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stypendysta Uniwersytetu Rennes 1 (Francja). Specjalista w zakresie fuzji i przejęć, prawa handlowego i korporacyjnego, prawa nieruchomości, prawa umów, oraz prawa własności intelektualnej. Dysponuje uprawnieniami auditora wiod?cego w zakresie Systemów Zarz?dzania Bezpieczeństwem Informacji na zgodność z norm? ISO/EC 27001. Od 2014 roku członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Z Rödl & Partner zwi?zany od roku 2014. Włada językiem angielskimi francuskim. Autor licznych publikacji.

Marta Wiśniewska - Radca prawny, Senior Associate w Rödl & Partner

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkołę Prawa Niemieckiego na Uniwersytecie Warszawskim. Stypendystka Uniwersytetu w Wiedniu. Zrealizowała także podyplomowe studia prawa niemieckiego na Uniwersytecie Fryderyka Wilhelma w Bonn. Dysponuje uprawnieniami auditora wewnętrznego oraz auditora wiod?cego w zakresie Systemów Zarz?dzania Bezpieczeństwem Informacji na zgodność z norm? ISO/EC 27001. Specjalistka w zakresie ochrony danych osobowych, prawa nieruchomości, prawa umów oraz prawa pracy. Od 2015 roku członek Izby Radców Prawnych w Warszawie. Z Rödl & Partner zwi?zana od roku 2015. Włada językiem niemieckim i angielskim. Autorka licznych publikacji.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!