RODO w Administracji

CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa
See on map

Język :
polski

Cena : 260 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 520 PLN pozostałe osoby.

Non ouvert

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte

RODO w bieżącej pracy biura – aspekty praktyczne

>

Zapraszamy na śniadanie poświęcone tematyce RODO w bież?cej pracy biura. Podczas naszego spotkania omówione zostan? obowi?zki nałożone na firmy, które zwi?zane s? z codzienn? prac? biura, a także ich praktyczny wymiar. Nasz ekspert podzieli się swoimi doświadczeniami w tym zakresie zebranymi przez okres 9 miesięcy obowi?zywania RODO.  

Program :
1.       Jakie obowi?zki nakłada RODO na przedsiębiorców w aspekcie codziennej pracy biura?
2.       Jak zidentyfikować obszary przetwarzania danych?
3.       Jak zorganizować strefę przetwarzania danych?
4.       Jak zadbać o bezpieczeństwo fizyczne budynków i pomieszczeń, w których przetwarzane s? dane?
5.       W jaki sposób monitorować i kontrolować strefę przetwarzania danych?
6.       Jak zadbać o rozliczalność w dostępie do strefy przetwarzania danych?

Spotkanie skierowane jest przede wszystkim do osób odpowiedzialnych w firmie za ochronę danych osobowych, członków zarz?du, Inspektorów Ochrony Danych, office managerów, pracowników administracyjnych.

Osoby prowadz?ce :

Jarosław Kamiński - Adwokat, Associate Partner w Rödl & Partner

Ukończył Wydział Prawa i Administracji oraz Kolegium Języków Obcych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stypendysta Uniwersytetu Rennes 1 (Francja). Specjalista w zakresie fuzji i przejęć, prawa handlowego i korporacyjnego, prawa nieruchomości, prawa umów, oraz prawa własności intelektualnej. Dysponuje uprawnieniami auditora wiod?cego w zakresie Systemów Zarz?dzania Bezpieczeństwem Informacji na zgodność z norm? ISO/EC 27001. Od 2014 roku członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Z Rödl & Partner zwi?zany od roku 2014. Włada językiem angielskimi francuskim. Autor licznych publikacji.

Marta Wiśniewska - Radca prawny, Senior Associate w Rödl & Partner

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkołę Prawa Niemieckiego na Uniwersytecie Warszawskim. Stypendystka Uniwersytetu w Wiedniu. Zrealizowała także podyplomowe studia prawa niemieckiego na Uniwersytecie Fryderyka Wilhelma w Bonn. Dysponuje uprawnieniami auditora wewnętrznego oraz auditora wiod?cego w zakresie Systemów Zarz?dzania Bezpieczeństwem Informacji na zgodność z norm? ISO/EC 27001. Specjalistka w zakresie ochrony danych osobowych, prawa nieruchomości, prawa umów oraz prawa pracy. Od 2015 roku członek Izby Radców Prawnych w Warszawie. Z Rödl & Partner zwi?zana od roku 2015. Włada językiem niemieckim i angielskim. Autorka licznych publikacji.

Partner merytoryczny :

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!