RODO 2018 - Dane osobowe w kwestiach kadrowo-płacowych

CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa
See on map

Język :
polski

Cena : 260 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 520 PLN pozostałe osoby.

Non ouvert

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte

Seminarium specjalistyczne na temat przetwarzania danych osobowych w dziale kadrowo-płacowym w świetle RODO.

>

Na seminarium zostan? omówione poniższe zagadnienia:

a)   podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w świetle RODO;

b)   typy i rodzaje danych osobowych przetwarzanych w działach kadrowo-płacowych;

c)   uprawnienia podmiotów, których dane osobowe dotycz? oraz koresponduj?ce z nimi obowi?zki administratorów danych osobowych;

d) proces przetwarzania danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem rekrutacji oraz akt osobowych;

e)     powierzenie przetwarzania danych osobowych podmiotom trzecim;

f)       planowane zmiany przepisów polskiego prawa pracy.

Osoba prowadz?ca :

Agnieszka Samborska - Radca prawny

Posiada kilkuletnie doświadczenie w doradzaniu krajowym oraz międzynarodowym klientom w zakresie prawa handlowego, prawa pracy oraz ochrony danych osobowych. Prowadzi szkolenia zwi?zane z tematyk? nowego rozporz?dzenia unijnego RODO.

Jest absolwentk? Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła również Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego oraz Podyplomowe Studia Prawa Własności Intelektualnej.

Jest partnerem zarz?dzaj?cym w kancelarii Accace Legal.

Partner merytoryczny :

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!