Rendez-vous Biznesu w siedzibie Orange Polska


Miasteczko Orange, Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

Język : polski / francuski

Cena :
bezpłatne dla firm stowarzyszonych CCIFP

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

AGENDA SPOTKANIA:

17:30 - 18:00 Rejestracja uczestników

18:15 - 18:45 Oficjalne otwarcie i prezentacja nadchodz?cych wydarzeń CCIFP - Monika Constant i Jean-François Fallacher

18:45 - 18:55 Innowacje i start-upy – jak współpracować z korzyści? dla dużych i małych. Perspektywa Orange

18:55 - 19:15 Prezentacje uczestników Orange Fab

19:15 - 21:00 Koktajl

 

Partner spotkania:

Comiesięczne spotkania z cyklu "Rendez-vous biznesu" odbywaj? się w każdy pierwszy wtorek miesi?ca i przeznaczone s? dla firm stowarzyszonych i ich partnerów. Organizuj?c je pragniemy stworzyć dla Państwa platformę wymiany opinii na tematy ekonomiczne, społeczne i polityczne, zainspirować do działania i pokazywać nowe możliwości rozwoju.

Koktajlowe spotkanie przy lampce wina jest również doskonał? okazj? do nawi?zania relacji z uczestnikami wydarzenia.

Udział w Rendez-vous biznesu jest bezpłatny dla firm stowarzyszonych i ich partnerów (maks. 2 osoby z firmy) i wymaga uprzedniego zgłoszenia.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin