Rendez-vous Biznesu - środki unijne dla przedsiębiorców


Novotel Warszawa Centrum, ul. Marszałkowska 94/98

Język : polski / francuski - zapewniamy tłumaczenie symultaniczne

Cena :
bezpłatne dla firm stowarzyszonych

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

W gronie ekspertów porozmawiamy na temat możliwości wykorzystania funduszy unijnych przez przedsiębiorców. Jakie programy dedykowane s? wsparciu firm z sektora MŚP, a jakie dużym firmom? Które działania i projekty maj? największ? szansę na uzyskanie finansowania? Na co najbardziej należy zwracać uwagę przy wypełnianiu wniosków?

Na te i wiele innych pytań starać się będziemy odpowiedzieć w trakcie debaty:

„Fundusze unijne motorem rozwoju gospodarki – perspektywa 2014-2020”

z udziałem: Mariusza Frankowskiego, p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych oraz Pawła Orłowskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

Po merytorycznej dyskusji zaprosimy Państwa na tradycyjny koktajl, który będzie doskonał? okazj? do nawi?zania relacji z uczestnikami wydarzenia.

Udział w Rendez-vous biznesu jest bezpłatny dla firm stowarzyszonych (maks. 2 osoby z firmy) i wymaga uprzedniego zgłoszenia.

Comiesięczne spotkania z cyklu "Rendez-vous biznesu" odbywaj? się w każdy pierwszy wtorek miesi?ca i przeznaczone s? dla firm stowarzyszonych i ich partnerów. Podczas spotkania poruszamy tematy ekonomiczne, społeczne i polityczne. Na zakończenie zapraszamy na koktajl, który jest doskonał? okazj? do nawi?zania relacji z uczestnikami wydarzenia.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!