Rendez-vous biznesu i Kolacja-Debata

Hotel Novotel warszawa Centrum, ul. Marszaowska 94/98
See on map

Cena : Rendez-vous Biznesu - bezpłatne, zarezerwowane dla firm stowarzyszonych i ich Partnerów
Kolacja-Debata - spotkanie odpłatne

Passé

L'événement est terminé.

>

Comiesięczne spotkanie z cyklu "Rendez-vous biznesu", przeznaczone dla firm stowarzyszonych.

Jest doskonał?  okazj? do spotkania się w nieformalnej atmosferze, wymiany opinii, poznania nowych osób.

W programie:

Powitanie gości
Prezentacja działań CCIFP na najbliższe miesi?ce, a także zapowiedź działań z okazji 15 lecie CCIFP
Prezentacja nowych firm członkowskich


Prosimy o potwierdzenie obecności: ccifp(@)ccifp.pl.

KOLACJA DEBATA

Po Rendez-vous Biznesu zapraszamy Państwa na odpłatn?  kolację-debatę
z Danielem Maître, szefem Misji Ekonomicznej w Warszawie. Tematem spotkania będ?  

"Prezydencja Francji w UE"      

Aby zapisać się na wydarzenie proszę wypełnić zał?czony formularz.

Daniel Maître  posiada licencjat  na kierunkach  matematyka i filozofia, jest absolwentem Wyższej Szkoły Nauk Politycznych - Sciences Po, Państwowej Szkoły Inżynierskiej Ponts et des Chaussées oraz Państwowej Szkoły Administracji ENA. Daniel Maître zdobywał doświadczenie zawodowe w pracuj?c w wielu ministerstwach. W 2004r zajmował stanowisko szefa Misji ekonomicznej w Maroku. W latach 2002-2004 był zastępc? dyrektora Ministerstwa do Spraw Kooperacji i Frankofoni, należ?cego do francuskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Najdłużej, od 1985 do 2001, zwi?zany był z Ministerstwem Gospodarki, gdzie między innymi obejmował stanowisko doradcy finansowego dla Bliskiego i  Środkowego Wschodu w Kairze, a następnie dla Afryki Środkowej i Wschodniej w Paryżu.

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!