Rendez-vous biznesu

Cena :
Bezpłatne, zarezerwowane dla firm stowarzyszonych i ich Partnerów

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Comiesięczne spotkania z cyklu "Rendez-vous biznesu", przeznaczone s? dla firm stowarzyszonych. Jest to doskonała okazja do spotkania się w nieformalnej atmosferze, wymiany opinii, poznania nowych osób.

CCIFP inspiruje ...

W programie:

- Powitanie gości

- Prezentacja działań CCIFP zaplanowanych na najbliższe miesi?ce

- Prezentacja nowych firm członkowskich :  
AB COSMETIQUE POLSKA
FP MULTIMEDIA
LYCEE FRANCAIS
MOVE ONE RELOCATIONS
POLAND WORKFORCE

- Prezentacja raportu firmy TARGET International Executive Search przygotowanego we współpracy z Henley Business School z Londynu.

Celem badania, przeprowadzonego w sześciu krajach: Bułgarii, Czechach, Polsce, Rumunii, Słowacji oraz na Węgrzech, było uzyskanie odpowiedzi na pytania:
• Jak polscy menedżerowie wypadaj? na tle ich kolegów z krajów Europy Centralnej?
• Jak polscy menedżerowie s? postrzegani przez obcokrajowców, piastuj?cych wysokie stanowiska w naszym kraju?

Wyniki wskazuj?, że polscy menedżerowie s? numerem jeden w Europie Środkowo-Wschodniej pod względem posiadanych kompetencji.

Przeprowadzone badania zaowocowały bardzo interesuj?c? analiz? porównawcz?, która może w znacz?cy sposób przyczynić się do zwiększenia efektywności działań polskich menedżerów.

Raport zostanie omówiony przez Pana Gilles Huart, Regional Consultant CEE firmy TARGET International Executive Search.

Zapraszamy do dyskusji.

- Koktajl


Prosimy o potwierdzenie obecności: ccifp(@)ccifp.pl
Kontakt:   ccifp(@)ccifp.pl, 022 696 75 80

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!