Rekrutacja specjalistów IT

CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa
See on map

Język :
polski

Cena : bezpłatnie

Non ouvert

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte

>

Cel spotkania: Przybliżenie zagadnień zwi?zanych z rekrutacj? i zatrudnianiem specjalistów w obszarze IT oraz próba odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób firmy w Polsce mog? uzupełnić braki kadrowe w sektorze nowych technologii.

Zagadnienia:

1. Motywacja do pracy

2. Kompetencje IT – poziom kandydatów i oczekiwania pracodawców

3. Polskie realia rynku IT

Osoba prowadz?ca :

Jakub Kowalski - pełni funkcję Kierownika Zespołu rekrutacji IT w IT LeasingTeam, spółki z Grupy Kapitałowej LeasingTeam, największej w kraju grupy spółek doradztwa personalnego wył?cznie z polskim kapitałem. Od blisko 4 lat zwi?zany z branż? rekrutacji technicznych oraz IT. Prywatnie entuzjasta nowoczesnych technologii, posiada certyfikat ze znajomości Java i SQL

Partner merytoryczny :

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!