Rekrutacja i selekcja w firmie, czyli jak wybrać najlepszego kandydata ?


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
800 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 1100 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Przyjęcie nowej osoby do zespołu to decyzja obciążona jednym z największych ryzyk. Nawet jeśli dołożymy wszelkich starań, aby poznać kandydata, zawsze pozostaje cień niepewności co do tego, jak przebiegać będzie jego współpraca z innymi i jak otoczenie będzie modyfikować jego zachowania. Warto zatem poszukiwać takich rozwiązań, które przynajmniej pozwolą to ryzyko jak najbardziej zminimalizować.

 

>

  Cele szkolenia:

 • Poznanie zasad tworzenia trafnego profilu kompetencyjnego kandydata do pracy;
 • Zdobycie praktycznej umiejętności przygotowania i przeprowadzenia skutecznej rozmowy rekrutacyjnej (wraz z wypracowanym wspólnie formularzem rozmowy, który będzie mógł posłużyć uczestnikom szkolenia w ich praktyce zawodowej);
 • Uświadomienie sobie rodzaju kluczowych pułapek w ocenie kandydatów oraz metod przeciwdziałania im.

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie :

Warsztaty maj? na celu umożliwienie uczestnikom usystematyzowania ich wiedzy oraz wyposażenia ich w proste, praktyczne narzędzia wspieraj?ce skuteczność projektów rekrutacyjnych. S? przeznaczone dla wszystkich tych, którzy zajmuj? się rekrutacj? nie od dziś, ale także dla tych, którzy swoj? przygodę w tej dziedzinie zaczynaj?.

Praca domowa przed szkoleniem:

Uczestnicy otrzymaj? pisemne zadanie do wykonania; będzie ono wymagało przemyślenia podanych informacji oraz podjęcia i uzasadnienia swoich decyzji. Zadanie będzie omawiane w czasie warsztatów.

Program :

 • Firmowe modele rekrutacji i selekcji: na ile się do nich stosujemy? Ich blaski i cienie.
 • Profil kandydata „idealnego” czy „optymalnego"? Czy wiemy, kogo tak naprawdę szukamy? Jakie oczekiwania s? niezbędne, poż?dane, które s? mile widziane, a które stanowi? ryzyko, ponieważ znacznie przekraczaj? oczekiwania. Co będziemy sprawdzać w czasie rozmowy, żeby nie tracić czasu?
 • O co pytać w czasie rozmowy rekrutacyjnej? Co jest najłatwiej zweryfikować, a co najtrudniej? Co w konsekwencji najtrudniej rozwin?ć, a czego można się nauczyć? Weryfikacja kompetencji: metoda wywiadu behawioralnego w oparciu o schemat STAR. Jak rozpoznać „fałszywe gwiazdy”?
 • Rodzaje i rola pytań: jakie zadawać, jakich unikać? Do czego służ? pytania otwarte, zamknięte, kiedy można zastosować pytanie sugeruj?ce? Pułapka wi?zki pytań.
 • Czy potrafimy czytać dokumenty? Co można w nich znaleźć, a o co trzeba będzie dopytać? Gdzie i dlaczego popełniamy błędy? Jak pułapki psychologiczne, w które wpadamy, fałszuj? nasz obraz kandydata już na etapie preselekcji dokumentów?
 • Przygotowanie i schemat rozmowy rekrutacyjnej: etapy, cel, czas i konkretne pytania, którymi można się posłużyć. Jak sprawdzać kompetencje, umiejętności i wiedzę? Dlaczego skuteczna rozmowa rekrutacyjna nie może trwać 20 minut?
 • Pułapki psychologiczne w ocenie kandydatów i jak się przed nimi bronić? Dlaczego łaskawym okiem patrzymy na osobę, która – tak jak my – ma w domu dwa koty? Dlaczego uznajemy za w pełni kompetentn? osobę, która potrafi pięknie formatować dokumenty w Wordzie? Dlaczego jesteśmy negatywnie nastawieni do kandydata, który jest podobny do naszego hałaśliwego s?siada? Czyli: dlaczego nie możemy podejmować decyzji po pięciu minutach spotkania?
 • Jak rozpoznać kłamstwo? Jak często kandydaci kłami? w czasie rozmów rekrutacyjnych? Dlaczego? Skala i rodzaje kłamstw. Przekaz pozawerbalny w trakcie rozmowy rekrutacyjnej; szukanie niespójności. Na co zwracać uwagę? Rola aktywnego słuchania kandydata w czasie spotkania.
 • Praca domowa : przemyślenie i opracowanie profilu kandydata do pracy w naszej firmie / dziale (nawet jeśli w istniej? w organizacji takie modele) z uzasadnieniem, dlaczego każde z wymienionych oczekiwań jest ważne.

Osoba prowadz?ca :

Iwona Nowak - Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (Filologia Romańska) oraz Wyższej Szkoły Zarz?dzania – Polish Open University i Thames Valley University (MBA, Strategiczne Zarz?dzanie Zasobami Ludzkimi). Przez kilkanaście lat zwi?zana z zarz?dzaniem zasobami ludzkimi w organizacjach (Thomson Polkolor, Rhône-Poulenc, Danone, Medicover i Neumann Management Institute). Zajmowała takie stanowiska, jak Dyrektor ds. Zarz?dzania Zasobami Ludzkimi w Medicover, Dyrektor ds. HR i Komunikacji w Rhône-Poulenc Polska, Kierownik ds. HR w Danone; była odpowiedzialna za całokształt polityki personalnej, ze szczególnym uwzględnieniem strategicznego rozwoju kadry menedżerskiej.

Specjalizuje się w dziedzinie diagnozy potencjału kompetencyjnego, diagnozy organizacyjnej (w tym: relacji interpersonalnych). Twórca autorskich programów szkoleniowych w ramach Akademii Menedżera – systemowego rozwoju kompetencji menedżerskich (rekrutacja i selekcja, ocena i rozwój, bież?ce zarz?dzanie i feed-back, wyznaczanie i monitorowanie celów, trudne rozmowy, Train the Trainer). Trener, certyfikowany coach (członek International Coaching Community), konsultant metod Fcet5, Insights Discovery oraz Thomas (analiza profilu osobowości), praktyk NLP (członek The Society of Neuro-Linguistic Programming).

Posługuje się swobodnie językiem francuskim i angielskim. Jej zainteresowania zawodowe, to w szczególności diagnoza organizacyjna, ocena potencjału kompetencyjnego, strategiczny rozwój kadr, psychologia relacji interpersonalnych, executive coaching, life coaching, work-life balance.

Prywatnie: m?ż, dorosła córka i dwa bardzo puszyste koty :)

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!