Reklamacje i gwarancje w relacjach B2C i B2B


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
260 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 520 PLN pozostałe osoby.

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Coraz większa świadomość swoich praw wśród klientów powoduje, że poziom ich obsługi stale wzrasta. Mimo wysokiej jakości produktów i usług, firmy musz? liczyć się
z możliwości? złożenia reklamacji przez klienta. Przedsiębiorcy zdaj? sobie sprawę, że na coraz bardziej nasyconym rynku walka o nowego klienta wymaga wysokich nakładów, a przede wszystkim odpowiedniej i profesjonalnej jego obsługi. Jeśli reklamacja nie zostanie sprawnie rozwi?zana spowoduje rosn?ce niezadowolenie klienta, a także rezygnację z usług danej firmy.

Chociaż reklamacje może zgłosić każdy klient, występuj? pewne odmienności między reklamacjami składanymi w relacjach B2C i B2B. Klient – konsument jest mniej awanturuj?cy się * bardziej chroniony i w razie sporu staje w pozycji uprzywilejowanej wobec sprzedawcy. Do tego w dochodzeniu swoich roszczeń może liczyć na pomoc wielu podmiotów (np. Rzecznik Praw Konsumentów, Prezes UOKiK).

Natomiast w relacjach B2B istnieje większa możliwość kształtowania wzajemnych relacji. Przykładowo w ramach procedur reklamacyjnych B2B można ograniczyć, rozszerzyć lub wył?czyć rękojmię za sprzedany produkt. Nieznajomość szczególnych rozwi?zań może narazić sprzedawców na znaczne straty. Możliwość poszerzenia swojej wiedzy z tej tematyki proponujemy podczas szkolenia pod tytułem „Reklamacje i gwarancje w relacjach B2C i B2B”.

Program:

  1. Różnice między rękojmi? i gwarancj?
  2. B2B i B2C – specyfika i różnice obu relacji
  3. Na co szczególnie uważać przy reklamacji?
  4. Kiedy odpowiada sprzedawca a kiedy producent?
  5. Podstawowezasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji.

*   -przekreślenie celowe

Grupa, której w szczególności dedykujemy to spotkanie :

Managerowie Działów Prawnych, Prawnicy wewnętrzni, Managerowie Działów Marketingu i Promocji, Specjaliści ds. marketingu i e-marketingu. Pracownicy działów obsługi klienta.

Osoba prowadz?ca :

Przemysław Rybicki, radca prawny

Specjalizuje się w prawie konkurencji oraz prawie konsumenckim. Doradza przedsiębiorcom w prowadzeniu spraw z zakresu polskiego i europejskiego prawa ochrony konkurencji i konsumentów, w tym spraw dotycz?cych kontroli koncentracji przedsiębiorców, porozumień ograniczaj?cych konkurencję oraz nadużyć pozycji dominuj?cej.

Reprezentuje klientów zarówno w postępowaniach przed organami administracji (np. Prezesem UOKiK), jak i s?dami. Doradzał klientom z branż FMCG, chemicznej, energii, usług finansowych, księgarskiej i multimediów, telekomunikacyjnej, handlu detalicznego i hurtowego oraz sprzedaży internetowej.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego organizowanego przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z Uniwersytetem w Cambridge. Studiował także na wydziale prawa Cardiff University w Walii.

Partner merytoryczny:

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!