Regulaminy i zgody handlowe


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
260 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 520 PLN pozostałe osoby.

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Jak budować dialog z konsumentem zgodnie z prawem?

 

>

Aby działania marketingowe były w pełni skuteczne powinny być przygotowane i zrealizowane w zgodzie z wymogami prawa. Prowadzenie akcji marketingowych i promocyjnych skierowanych do konsumentów wi?że się z obowi?zkiem spełnienia restrykcyjnych przepisów i dostosowywania się do często zmieniaj?cej się rzeczywistości prawnej. Systematyczne zwiększanie zakresu ochrony praw konsumentów i zaostrzanie zasad odpowiedzialności przedsiębiorców, powoduje niepewność co do możliwości prowadzenia swojego biznesu zgodnie prawem.

Z myśl? o bież?cych w?tpliwościach i potrzebach, zapraszamy na szkolenie, w trakcie którego kompleksowo omówione zostan? najważniejsze i najbardziej problematyczne aspekty zwi?zane z przygotowaniem regulaminów skierowanych do konsumentów oraz procedur? uzyskiwania zgód marketingowych.

Specjaliści z kancelarii Affre & Wspólnicy w przystępny i praktyczny sposób omówi? najważniejsze zasady zwi?zane z przygotowaniem poprawnego regulaminu. Wskaż? też, na przykładach z orzecznictwa, jakie działania stanowi? najczęstsze naruszenie przepisów. W czasie szkolenia omówione zostan? również zagadnienia zwi?zane z prawidłowym formułowaniem i pozyskiwaniem zgód na komunikację marketingow?.

Program :

  1. Jak prawidłowo formułować regulaminy skierowane do konsumentów?
  2. Obowi?zkowe minimum: jakie postanowienia każdy regulamin powinien zawierać?
  3. Niedozwolone klauzule umowne w regulaminach: naruszenia najczęściej kwestionowane w praktyce.
  4. Praktyczne aspekty tworzenia regulaminów.
  5. Wysyłanie informacji handlowych drog? elektroniczn?, marketing bezpośredni: jak poprawnie sformułować i uzyskać zgodę od konsumenta?

Grupa docelowa:

Managerowie Działów Prawnych, Prawnicy wewnętrzni, Managerowie Działów Marketingu i Promocji, Specjaliści ds. marketingu i e-marketingu.

Spotkanie jest zamknięte dla pracowników innych kancelarii prawnych. Z góry dziękujemy za wyrozumiałość.

Osoba prowadz?ca :

Przemysław Rybicki, radca prawny

Specjalizuje się w prawie konkurencji oraz prawie konsumenckim. Doradza przedsiębiorcom w prowadzeniu spraw z zakresu polskiego i europejskiego prawa ochrony konkurencji i konsumentów, w tym spraw dotycz?cych kontroli koncentracji przedsiębiorców, porozumień ograniczaj?cych konkurencję oraz nadużyć pozycji dominuj?cej.

Reprezentuje klientów zarówno w postępowaniach przed organami administracji (np. Prezesem UOKiK), jak i s?dami. Doradzał klientom z branż FMCG, chemicznej, energii, usług finansowych, księgarskiej i multimediów, telekomunikacyjnej, handlu detalicznego i hurtowego oraz sprzedaży internetowej.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego organizowanego przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z Uniwersytetem w Cambridge. Studiował także na wydziale prawa Cardiff University w Walii.

Partner merytoryczny:

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!