Przywitanie Nowego Roku 2006


Le Cedre, Al. Solidarności 61

Cena :
-

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Francuska Izba Przemysłowo - Handlowa w Polsce ma zaszczyt zaprosić Państwa na pierwsze Rendez - vous biznesu w Nowym Roku 2006.

Koktajl sponsorowany będzie przez firmę telekomunikacyjn? Intrafon i restaurację libańsk? Le Cèdre.

Oprócz wspólnego przywitania roku  dr Richard Mbewe - GłównyEkonomista WGI Domu Maklerskiego przedstawi swoja   Wizję polityczn? a rzeczywistość gospodarcz?

 

dr Richard Mbewe urodził się w Ndoli (Zambia). Do Polski przyjechał na studia w 1983 r. Jest absolwentem Wydziału Inżynierii Chemicznej Politechniki Warszawskiej. Posiada doktorat Instytutu Krajów Rozwijaj?cych się Uniwersytetu Warszawskiego i dyplom MBA Uniyersity of Calgary. Po obronie pracy doktorskiej podj?ł pracę jako ekonomista w czeskim banku inwestycyjnym Expandia.
W WGI pracuje od połowy 2000 r. Jest wykładowc? międzynarodowych stosunków gospodarczych i finansów międzynarodowych na uczelniach ekonomicznych. Aktywnie uczestniczy w polskim życiu gospodarczym, w szkoleniach, konferencjach i sympozjach. Jest współorganizatorem cyklu imprez Poland”s Roadshow in Europe, maj?cych na celu poprawę wizerunku Polski za granic?.

Podczas koktajlu zapraszamy Państwa również na kawę:

Malongo, prawdziwe expresso                                                                      
Malongo, sztuka parzenia kawy

Potwierdzenie obecności: ccifp(@)ccifp.pl

Wstęp tylko za wcześniejszym potwierdzeniem obecności.
Spotkanie przeznaczone jest wył?cznie dla firm stowarzyszonych i ich Partnerów.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!