Przygotowanie do egzaminu: Certyfikat znajomości francuskiego języka prawniczego CCIP

Mokotowska 19, Warszawa
See on map

Cena : 1950 PLN (firmy stowarzyszone CCIFP) oraz 235PLN (firmy nie-stowarzyszone)

Passé

L'événement est terminé.

>

Cel:
-  przygotowanie się do Certyfikatu Francuskiego Języka Prawniczego CCIP
-  przyswoić ogóln? kulturę prawnicz?
-  przyswoić specjalistyczne słownictwo języka francuskiego prawniczego
-  poznanie tekstów prawniczych w języku francuskim: dokumenty legislacyjne, ustawowe, wyroki, kontrakty, listy, dokumenty handlowe

Zawartość merytoryczna :  
-  zarys prawa: główny podział prawa, prawo europejskie, źródła prawa
-  aktorzy prawa: zawód prawnika, s?d, trybunał, prawnicy
-  prawa i dobra: prawo osób fizycznych, prawo własności, umowy handlowe
-  obowi?zki: obowi?zki prawne, zakontraktowane
-  prawo handlowe: status handlowca, prawo spółek handlowych, prawo konkurencji i konsumenta
-  prawo pracy: relacje indywidualne (szkolenia, egzekwowanie i rozwi?zanie umowy o pracę) oraz relacje grupowe

Data: 21.10.05 - 05.05.06, 8.00-9.30 pi?tek, 1h30/tydzień
Cena: 1 950 PLN (firmy stowarzyszone CCIFP) oraz  2 35PLN (firmy nie-stowarzyszone)
Czas trwania: 25 tygodni
Uczestnicy: kadra, pracownicy, wykorzystuj?cy francuski język prawniczy na co dzień i studenci, którzy pragn? poznać narzędzie językowe właściwe aktywności prawnej

Prowadz?ca:

Dorota Bruś jest absolwentk? Filologii Romańskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Studia ukończyła w 1988 roku z wyróżnieniem. Pracę zawodow? rozpoczęła jako lektor języka francuskiego w Państwowej Szkole Stenotypii i Języków Obcych, gdzie prowadziła zajęcia przygotowawcze do egzaminów resortowych Ministerstwa Współpracy z Zagranic?, jak również do egzaminów CCIP. W 1994 roku objęła stanowisko szefa sekcji języków romańskich w Wyższej Szkole Handlu i Prawa, sprawuj?c nadzór metodyczny nad podlegaj?cymi jej lektorami języka francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego, przygotowuj?c programy nauczania, zajmuj?c się organizacj? egzaminów. Prowadziła też zajęcia ze specjalistycznego języka francuskiego dla przyszłych menedżerów. W końcu lat dziewięćdziesi?tych rozpoczęła współpracę ze Szkoł? Biznesu Politechniki Warszawskiej. Organizowała tam i prowadziła specjalistyczne kursy przygotowawcze w ramach programu Master HEC en Sciences de Gestion Approfondies. Zajęcia te oprócz standardowego języka obejmowały różne dziedziny specjalistyczne takie jak: ekonomia, rachunkowość, marketing czy finanse. Przez kilka ostatnich lat Pani Dorota Bruś specjalizuje się w prowadzeniu specjalistycznych szkoleń językowych dla zarz?dów i wyższej kadry menedżerskiej filii francuskojęzycznych firm w Polsce lub firm z udziałem kapitału francuskiego takich jak Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A.,   Schneider Polska, Lafarge Polska S.A., Edipresse Polska S.A. Bierze także regularny udział w stażach pedagogicznych organizowanych we Francji (Centre de Linguistique Appliquée de Besançon) i w Polsce Ambasada Francji we współpracy z Parysk? Izb? Przemysłowo-Handlow? CCIP, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu).

Warunki uczestnictwa: Wymagane potwierdzenie dokonania płatności semianrium.

1. Możliwe formy płatności: gotówka, karta bankowa, przelew bankowy na konto: Francuska Izba Przemysłowo – Handlowa w Polsce, BISE SA III o/W–Wa n ? 05 1370 1037 0000 1706 4017 2003.
Potwierdzenie uczestnictwa i przesłanie zgłoszenia traktujemy jako zobowi?zanie do zapłaty
2. W przypadku anulowania zgłoszenia w terminie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia wpłata na poczet uczestnictwa niepodlega zwrotowi. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w szkoleniu powoduje obci?żenie pełnymi kosztami uczestnictwa. Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Prosimy o przesłanie informacji faxem (22) 69675 90, lub drog? elektroniczn?: joanna.jaroch(@)ccifp.pl. W każdym momencie można wyznaczyć na swoje miejsce innego uczestnika.
3. W przypadku niewystarczaj?cej ilości uczestników CCIFP zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia spotkania. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy uczestnikom koszty.

Kontakt : Joanna Jaroch, tel. (22) 696 75 83, joanna.jaroch(@)ccifp.pl

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!