Przekład dokumentów z zakresu prawa spółek


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : francuski

Cena :
550 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 750 PLN pozostałe osoby

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Trzeci moduł z cyklu intensywnych, jednodniowych szkoleń z francuskiego języka specjalistycznego dla tłumaczy.

 

>

Do kogo skierowane jest szkolenie?

Zapraszamy tłumaczy języka francuskiego, tłumaczy przysięgłych, przyszłych tłumaczy przysięgłych, prawników, wszystkie osoby zainteresowane przekładem prawniczym i s?dowym.

W programie:

  • prawo spółek z uwzględnieniem wiedzy na temat form prawnych przedsiębiorstw istniej?cych w Polsce i we Francji: m.in. umowa spółki, wyci?g z KRS, protokół z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, umowa o zarz?dzanie i inne
  • przekład prawniczy i s?dowy
  • właściwe stosowanie  terminów prawniczych
  • najczęściej spotykane pułapki i trudności występuj?ce w przekładzie
  • analiza szerokiego kontekstu polskiej i francuskiej rzeczywistości prawnej warunkuj?cej powstanie w/w dokumentów

Praca na zajęciach prowadzona jest w oparciu o skrypt zawieraj?cy materiały źródłowe, dokumenty maj?ce powszechne zastosowanie w biznesie, ćwiczenia oraz słowniki terminologii.

Na zakończenie nauki uczestnicy otrzymuj? certyfikat ukończenia szkolenia.

Cykl szkoleń obejmuje trzy moduły tematyczne, w których uczestniczyć można niezależnie:

  1. Akt notarialny
  2. Przekład dokumentów s?dowych
  3. Przekład dokumentów z zakresu prawa spółek

Lektor >>
Warunki uczestnictwa i płatności >>
Inne  kursy i szkolenia językowe  >>

 

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!