Przekład dokumentów sądowych

CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa
See on map

Język :
francuski

Cena : 550 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 750 PLN pozostałe osoby.

Non ouvert

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte

Drugi moduł z cyklu intensywnych, jednodniowych szkoleń z francuskiego języka specjalistycznego dla tłumaczy.

>

Do kogo skierowane jest szkolenie ?

Zapraszamy tłumaczy języka francuskiego, tłumaczy przysięgłych, przyszłych tłumaczy przysięgłych, prawników, wszystkie osoby zainteresowane przekładem prawniczym i s?dowym.

W programie :

  • terminologia dotycz?ca tłumaczenia dokumentów s?dowych z uwzględnieniem francuskiego, polskiego i europejskiego porz?dku prawnego
  • tłumaczenie dokumentów na język polski i francuski, m.in. pism i orzeczeń s?dowych, pism procesowych: pozwy, wnioski, pełnomocnictwa procesowe oraz pism w toku postępowania
  • przekład prawniczy i s?dowy
  • właściwe stosowanie  terminów prawniczych
  • najczęściej spotykane pułapki i trudności występuj?ce w przekładzie
  • analiza szerokiego kontekstu polskiej i francuskiej rzeczywistości prawnej warunkuj?cej powstanie w/w dokumentów

Praca na zajęciach prowadzona jest w oparciu o skrypt zawieraj?cy materiały źródłowe, dokumenty maj?ce powszechne zastosowanie w biznesie, ćwiczenia oraz słowniki terminologii.

Na zakończenie nauki uczestnicy otrzymuj? certyfikat ukończenia szkolenia.

Cykl szkoleń obejmuje trzy moduły tematyczne, w których uczestniczyć można niezależnie:

  1. Akt notarialny
  2. Przekład dokumentów s?dowych
  3. Przekład dokumentów z zakresu prawa spółek

Lektor >>
Warunki uczestnictwa i płatności >>
Inne  kursy i szkolenia językowe  >>

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!