Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu i życiowemu


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
550 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 750 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Warsztat przeznaczony jest dla osób przebywających w stresie oraz zagrożonych wypaleniem zawodowym, dla wszystkich, którzy i które chcą poznać sposoby redukcji stresu w oparciu o własne ciało, umysł i świadomy oddech.

 

>

Warsztat ma na celu redukcję napięcia i stresu oraz zapoznanie z technikami, które można wykorzystywać na co dzień w domu i w pracy.

Program:

  1. Test na stres
  2. Wizualizacja – potęga umysłu w walce ze stresem
  3. Uwolnienie od napięć
  4. Ćwiczenia na integrację półkul mózgowych – świetny przerywnik w pracy
  5. Ćwiczenia oddechowe
  6. Ćwiczenia uważności
  7. Ładowanie akumulatorów

Na warsztacie będzie możliwość nagrania sesji relaksacyjnej do regularnego słuchania.

Proszę wzi?ć ze sob? wygodny strój oraz matę b?dź koc do leżenia.

W trakcie dnia przewidziany jest wspólny lunch.

Osoba prowadz?ca:

Dorota Szymonik – filozofka, trenerka, coach, specjalistka w zakresie komunikacji i wizerunku. Założycielka i Członkini Zarz?du Fundacji LUSTRA. Ukończyła Wydział Filozofii na Uniwersytecie Warszawskim, Muzykologię na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Szkołę Wokaln? im. J. Wasowskiego w Warszawie. Jednoczesna działalność artystyczna (muzyka, teatr) oraz edukacyjna filozoficzno-etyczna pozwoliły jej wykształcić własny styl pracy nad wyst?pieniem publicznym oparty zarówno na klasycznych i współczesnych zasadach retoryki i komunikacji jak i na zjawisku performansu. Wierzy, że każdy człowiek, zdobywszy odpowiednie narzędzia może być przekonuj?cym mówc?. Więcej informacji na stronie www.dorotaszymonik.pl

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!