PRowiec w saniach Świętego Mikołaja

Siedziba CCIFP, Pl. Trzech Krzyży 18, Warszawa
See on map

Cena : -

Passé

L'événement est terminé.

>

Zbliża się Boże Narodzenie, więc tym razem porozmawiamy o sytuacjach, kiedy to PRowiec dosiada się do sań Świętego Mikołaja i stara się zrobić coś dobrego.
Na spotkanie zaprosiliśmy Pana Marcina Wojdata, Dyrektora Fundacji Bank Żywności SOS (www.bzsos.ngo.pl) oraz prof. dr hab. Elżbietę Tarkowsk?, Kierownik Zespołu Badań nad Ubóstwem Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.
Przedmiotem naszej dyskusji bed? działania dobroczynne podejmowane przez polskie firmy. Zachęcamy do podzielenia sie doświadczeniami z Państwa firm. Jakie motywy decyduj? o przył?czaniu się do akcji charytaywnych? Czy monitoruj? Państwo skuteczność takich działań? Czy s? to projekty długookresowe, czy też raczej "od święta"?
Zaproszeni eksperci pomog? nam w zrozumieniu zjawiska biedy i sposobów walki z ni?. Mam nadzieję, że przekonaj? się Państwo, na ile akcje dobroczynne, w których bior? udział Państwa firmy, s? skuteczne.
  
Będzie to też okazja do złożenia sobie świ?tecznych życzeń.
  

Prosimy  o potwierdzenie obecności.

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!