Prosto, szybko i przyjemnie - akceptacja projektów graficznych do druku


CCIFP: ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
bezpłatnie

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Zagadnienia, które zostan? omówione na spotkaniu :

  • Narzędzia organizuj?ce proces przygotowania i akceptacji projektów graficznych do druku
  • Sprawna i szybka wymiana informacji klient – agencja
  • Zarz?dzanie projektami w systemie on-line, nanoszenie komentarzy przez wszystkie działy zaangażowane w projekt
  • Zwiększenie efektywności, oszczędność kosztów i zmniejszenie obiegu dokumentów
  • Monitoring terminów, wgl?d do historii prac i zadań archiwalnych
  • Przykłady wdrożeń programów na poszczególnych etapach prac

Moderator dyskusji :

Ireneusz Laskowski – Dyrektor Generalny Altavia Polska.

Od ponad 20 lat zwi?zany z marketingiem, specjalizuje się w procesach zarz?dzania drukiem. Ponad dekadę temu współtworzył polski oddział Altavia. Współpracuje z międzynarodowymi sieciami handlowymi oraz liderami branży FMCG.

Partner merytoryczny:

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!