Prawo zamówień publicznych - najnowsze zmiany

CCIFP, Mokotowska 19, Warszawa
See on map

Cena : 200 PLN + 22% VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 PLN + 22% VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Passé

L'événement est terminé.

>


Rynek zamówień publicznych w Polsce podlega ci?głym zmianom. Jest jednym z najbardziej dynamicznych i najszybciej rozwijaj?cych się sektorów prawa gospodarczego.  Ostatnie zmiany ustawy o Prawie Zamówień Publicznych weszły w życie z dniem 29 stycznia 2010 r.  Zmiany dokonane t? nowelizacj?, jak również ustaw? z 5 listopada ubiegłego roku, nakładaj? na przedsiębiorców nowe obowi?zki, stwarzaj?c równocześnie nowe, nieznane dotychczas, możliwości przy ubieganiu się o zamówienia publiczne.

 

Dlaczego warto uczestniczyć ?

W trakcie seminarium zostan? omówione w sposób praktyczny i przystępny najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych. Osoby działaj?ce na tym polu powinny na bież?co aktualizować swoj? wiedzę, aby móc jak najlepiej przygotować się do procedur przetargowych.

 

Do kogo skierowane jest seminarium?

Do udziału w seminarium zapraszamy członków zarz?du, właścicieli firm, dyrektorów finansowych, dyrektorów sprzedaży, specjalistów ds. przetargów, specjalistów ds. zamówień publicznych, specjalistów ds. umów oraz prawników korporacyjnych (In-house lawyers).

 

W programie:  

  1. Kierunki zmian w systemie zamówień publicznych – nowelizacje
  2. Nowe uwarunkowania ubiegania się o zamówienie publiczne
  3. Nowe obowi?zki dokumentacyjne
  4. Umowa w sprawie zamówienia publicznego – zmiana konstrukcji
  5. Nowy system środków ochrony prawnej
  6. Kierunki dalszych prac legislacyjnych

Partner seminarium:  

http://www.gide.com/front/FR/bureaux/bureaux_varsovie_LC.htm  

 

Seminarium poprowadzi:

      

Grzegorz Banasiuk
Prawnik Kancelarii Prawnej Gide Loyrette Nouel. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Francuskiego i Europejskiego na UW pod patronatem Uniwersytetu w Poitiers. Grzegorz Banasiuk specjalizuje się w zamówieniach publicznych, projektach prywatyzacyjnych szczególnie w sektorze energetycznym, infrastrukturalnym i transportowym. Ponadto zajmuje się zagadnieniami procesowymi o charakterze administracyjnym oraz cywilnym. Jest autorem licznych porad i opinii na łamach Gazety Prawnej, Rzeczpospolitej i Gazety Finansowej. Prowadzi także cykliczne szkolenia z systemu i kontroli zamówień publicznych. Mówi po angielsku i francusku.


-------------------------------------------------------------------------------------  

Seminarium odbędzie się w języku polskim. Ze względu na komfort uczestników, tłumaczenie na język francuski zapewniamy maksymalnie dla 3 osób.

Cena obejmuje uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe.

Prosimy o dokonanie płatności przed seminarium po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podaj?c w tytule przelewu termin seminarium oraz nazwisko uczestnika.

 

Warunki płatności i uczestnictwa w seminarium >>>

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!