Prawo spółek w języku francuskim - Staż językowy


CCIFP, Mokotowska 19

Cena :
550 PLN (firmy stowarzyszone CCIFP) oraz 750 PLN (firmy nie-stowarzyszone)

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Cel:

 • opanowanie słownictwa z zakresu prawa handlowego
 • zdobycie wiadomości na temat spółek handlowych: ich tworzenia, funkcjonowania i likwidowania, a także prawa konkurencji i konsumenta,
 • zapoznanie się z dokumentami dotycz?cymi funkcjonowania spółek (np.statut spółki)


Zawartość:

 • Status osoby prowadz?cej działalność gospodarcz?
 • Spółki i ich rodzaje, umowa spółki, statut, osobowość prawna spółki
 • Postępowanie upadłościowe
 • Prawo konsumenta (klauzule niedozwolone)
 • Prawo konkurencji
 • Tłumaczenia oraz różnorodne ćwiczenia słownikowe pozwalaj?ce na wykorzystanie poznanego słownictwa

Uczestnicy: prawnicy, osoby zainteresowane prawem handlowym


Sposób nauczania:

 •    metoda interaktywna, zakładaj?ca czynny udział uczestników
 •    studia przypadku,
 •    ćwiczenia słownikowe (także terminy, których nie sposób znaleźć w słowniku)
 •    praca z dokumentami wykorzystywanymi w firmach

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!