Prawo pracy z języku francuskim - staż językowy


CCIFP, Mokotowska 19

Cena :
550 PLN (firmy stowarzyszone CCIFP) oraz 750 PLN (firmy nie-stowarzyszone)

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Staż językowy to jednodniowy, intensywny kurs języka francuskiego  z zakresu  jednej dziedziny dla osób, kóre chc? w szybkim czasie podnieść swoje kwalifikacje.

 

  

Grupa docelowa:

prawnicy, specjaliści prawa pracy, personel działu zasobów ludzkich, studenci prawa

 

  

Program:
- opanowanie słownictwa zwi?zanego z prawem pracy
- zapoznanie się z francuskimi przepisami dotycz?cymi prawa pracy,
- zapoznanie się z dokumentami dotycz?cymi prawa pracy: umowa o pracę, rodzaje umów o pracę, szczególne klauzule zawarte w umowie o pracę, zmiana lub rozwi?zanie umowy o pracę, zwolnienia pracowników, podstawa zwolnienia pracownika
- postępowanie przed s?dem pracy
- urlopy, wynagrodzenie
- korespondencja z pracownikiem
- studia przypadku, tłumaczenie z wykorzystaniem poznanego słownictwa, inne ćwiczenia słownikowe

Prowadz?ca:Dorota Bruś


Szczegółowy program kursów na rok 2007 / 2008

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!