Prawo pracy w języku francuskim

CCIFP: ul. Widok 8, Warszawa
See on map

Język :
francuski

Cena : 600 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 800 PLN pozostałe osoby.

Non ouvert

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte

Intensywne, jednodniowe szkolenie z języka francuskiego specjalistycznego dla osób, które w szybki sposób chcą pogłębić swoje kompetencje językowe w zakresie prawa pracy.

>

Program szkolenia :  

1. Sporz?dzanie umowy o pracę

 • różnorodność umów o pracę we Francji i w Polsce: porównanie
 • postanowienia ogólne i szczegółowe w umowach o pracę: typowe wyrażenia

2. Wykonanie umowy o pracę

 • zmiana umowy o pracę
 • regulamin wewnętrzny
 • uprawnienia dyscyplinarne pracodawcy
 • obowi?zki i odpowiedzialność pracownika
 • prawa pracownika, wynagrodzenia, czas pracy
 • wydarzenia maj?ce wpływ na normalne wykonywanie umowy

3. Zerwanie umowy o pracę

 • pojęcie zwolnienia, procedura zwolnienia
 • zwolnienie z powodów osobistych i ekonomicznych
 • inne sposoby zerwania umowy
 • rozliczenia pieniężne zwi?zane z umow? o pracę: dokument z  rozliczeniem ogólnym i z rozliczeniem poszczególnych transakcji, rodzaje odszkodowań
 • postępowanie przed s?dem pracy

4. Korespondencja z pracownikiem

Metoda:

 • Ćwiczenia leksykalne
 • Kilka słów o trudnościach leksykalnych (znalezienie w języku francuskim odpowiednich ekwiwalentów polskich terminów stosowanych w prawie pracy)
 • Analiza autentycznych dokumentów audiowizualnych i papierowych
 • Analizy przypadków

Osobom, które anuluj? swój udział w szkoleniu do 3 dni przed spotkaniem, zwracane jest 100% kosztów szkolenia.  Osobom, które anuluj? swój udział później, czyli na krócej niż 3 dni przed szkoleniem, koszty nie s? zwracane.

Prowadz?cy:

Dorota Bruś – tłumacz, wykładowca i coach biznesowy.Absolwentka Filologii Romańskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1990 roku prowadzi szkolenia w zakresie specjalistycznego języka francuskiego dla zarz?dów, wyższej kadry menedżerskiej i pracowników firm i instytucji, w tym m.in. dla: Parlamentu i Komisji   Europejskiej, Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie (w ramach projektu unijnego "Małopolski Radca Prawny przed s?dami Unii Europejskiej"),     Tepis (w ramach repetytoriów dla tłumaczy przysięgłych), Lubelskiego Stowarzyszenia Tłumaczy, KPMG, Wardyński i Wspólnicy, Prywatnej Wyższej Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, Credit Agricole Bank Polska, Citroën Polska, Deloitte Polska, Dentons, Edipresse Pologne SA, Gefco Polska, Lafarge Pologne SA,        Leclerc, Noble Concierge, Bergerat Monnoyeur, Eneria Sp. z o.o., Schneider Electric. Odbyła liczne staże i szkolenia językowe we Francji w obszarze prawa, finansów, księgowości i ekonomii. Dzięki nim posiada rozległ? wiedzę dotycz?c? specjalistycznego słownictwa, jak również różnic kulturowych i kontekstu prawno-biznesowego we Francji i w Polsce. Dorota Bruś organizowała i prowadziła szkolenia z języka francuskiego specjalistycznego dla uczestników programu „Master HEC en Science de Gestion Approfondies” (MBA) w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz wykłada na UMCS w Lublinie w ramach programu „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy”- język specjalistyczny. Z Francusko-Polsk? Izb? Gospodarcz? współpracuje od 2004 roku. Jest stałym metodykiem i lektorem na kursach rocznych, półrocznych, szkoleniach dla firm oraz szkoleniach jednodniowych, w takich tematach jak: francuski biznesowy, prawniczy, finansowy, kursy specjalistyczne dla tłumaczy, księgowość, prawo pracy, postepowanie przed s?dami, handel, nieruchomości, bankowość i ubezpieczenia, zamówienia publiczne. Pani Dorota jest również coachem w zakresie budowania relacji biznesowych na styku Polska – Francja.

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!