Prawo pracy w języku francuskim


CCIFP, Mokotowska 19, Warszawa

Cena :
550 PLN firmy stowarszyone, 750 PLN firmy niestowarzyszone

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Data:                                                      26.09.2008

Godzina:                                           09:45 – 17:15

Czas trwania:                             staż językowy jednodniowy

Cena:                                                     550 PLN firmy stowarzyszone, 750 PLN niestowarzyszone

Grupa docelowa:

Prawnicy, specjaliści prawa pracy, personel działu zasobów ludzkich, studenci prawa

Cel:

- opanowanie słownictwa zwi?zanego z prawem pracy

- zapoznanie się z francuskimi przepisami dotycz?cymi prawa pracy,

- zapoznanie się z dokumentami dotycz?cymi prawa pracy

W programie:

- omówienie wielu typów umów o pracę

- szczególne klauzule zawarte w umowach o pracę

- zmiana lub rozwi?zanie umowy o pracę

- zwolnienia pracowników, podstawa zwolnienia pracownika

- postępowanie przed s?dem pracy

- urlopy, wynagrodzenia

- korespondencja z pracownikiem

- studia przypadku, tłumaczenie z wykorzystaniem poznanego słownictwa, ćwiczenia słownikowe

Po ukończeniu stażu, uczestnicy otrzymuj? certyfikat potwierdzaj?cy udział w zajęciach.
_______

Prowadz?ca: Dorota Bruś

Warunki uczestnictwa i płatności

  Agenda kursów 2008 / 2009

http://www.ccifp.pl/index.php?mod=kszt&lang=pl&kstat=1009

    

http://www.ccifp.pl/index.php?mod=kszt&lang=pl&kstat=1009

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!