Prawo pracy w języku francukim - Staż językowy


CCIFP, Mokotowska 19,

Cena :
550 PLN (firmy stowarzyszone CCIFP) oraz 750 PLN (firmy nie-stowarzyszone)

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Uczestnicy: prawnicy, specjaliści prawa pracy, personel działu zasobów ludzkich, studenci prawa

Cel:
- opanowanie słownictwa zwi?zanego z prawem pracy
- zapoznanie się z francuskimi przepisami dotycz?cymi prawa pracy,
- zapoznanie się z dokumentami dotycz?cymi prawa pracy

Zawartość:
- umowa o pracę
- rodzaje umów o pracę
- szczególne klauzule zawarte w umowie o pracę
- zmiana lub rozwi?zanie umowy o pracę
- zwolnienia pracowników, podstawa zwolnienia pracownika
- postępowanie przed s?dem pracy
- urlopy, wynagrodzenie
- korespondencja z pracownikiem
- studia przypadku, tłumaczenie z wykorzystaniem poznanego słownictwa, inne ćwiczenia słownikowe

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!