Prawo pracy i rekrutacja w praktyce

Cena :
650 PLN NETTO / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP
800 PLN NETTO / osobę - firmy niestowarzyszone w CCIFP

L'événement est terminé. *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

  • Jak zdobyć i zatrzymać najlepszych pracowników?

  • Jak w trakcie procesu rekrutacji poznać prawdziwe oczekiwania i realne kwalifikacje kandydatów?

  • Jak? formę zatrudnienia wybrać i jak poprawnie sformułować umowę?

  • Czy w mojej firmie muszę powołać zwi?zki zawodowe? Wprowadzić regulamin pracy?

Rynek pracy ulega istotnym przekształceniom; z rynku pracodawcy staje się coraz wyraźniej rynkiem, na którym pracownik zaczyna dyktować warunki. W wyniku masowego wręcz odpływu wykwalifikowanych pracowników do pracy w innych krajach europejskich, pracodawcy coraz częściej i wyraźniej komunikuj? problemy z doborem odpowiedniej kadry.

Znajomość przepisów prawa pracy poł?czona z umiejętnym prowadzenia negocjacji ze zwi?zkami zawodowymi jest niezwykle istotnym elementem realizowania efektywnej polityki zatrudnienia. Pozwala w trudnych momentach na skuteczne wypracowywanie rozwi?zań akceptowalnych przez pracowników a jednocześnie nie narażaj?cych pracodawcy na zbytnie obci?żenia finansowe czy negatywne konsekwencje prawne.

Program spotkania:

9.00 - 11.00 - mec. Piotr Wierciński - Karniol, Małecki Adwokaci - "Prawo pracy - wybrane zagadnienia"

1.  rodzaje umów o pracę; zawieranie, zmiany, rozwi?zywanie;
2.  umowy o zakazie konkurencji w trakcie i po ustanku stosunku pracy;
3.  samozatrudnienie, aspekty prawa pracy i prawa podatkowego;
4.  kontrakty menedżerskie;
5.  zatrudnianie obywateli francuskich w Polsce, aktualny stan prawny (wraz z zagadnieniami podatkowymi);
6.  dyskusja.

11.00 - 12.00 - mec. Monika Sojda - Gide Loyrette Nouel - "Zastosowanie w praktyce przepisów ustawy o szczegółowych zasadach rozwi?zywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotycz?cych pracowników"

1. zasady i tryb zwolnień zbiorowych;
2. możliwości rozwi?zywania umów o prace z pracownikami podlegajacymi szczególnej ochronie;
3. zwolnienia indywidualne z przyczyn nie dotycz?cych pracownika.

12.00 - 13.00 - Przerwa obiadowa

13.00 - 14.00 - mec. Robert Jędrzejczyk - Gide Loyrette Nouel - "Zbiorowe prawo pracy w Polsce"

1. konsultacja zwi?zkowa rozwi?zania  umowy o pracę;
2. uprawnienia zakładowej organizacji zwi?zkowej w zakresie uzgadniania i negocjacji regulaminów i zakładowych układów zbiorowych pracy, pakietów socjalnych oraz zmian warunków pracy i płacy w nich zawartych;
3. negocjacje ze zwi?zkami zaawodowymi warunków przeprowadzania zwolnień grupowych.

14.00 - 15.00 - Iwonna Szumilas - GIP Consulting - "Kandydat w pocesie rekrutacji"

1. sytuacja przed zaangażowaniem się w proces rekrutacji oraz w trakcie jego trwania (informacje jakie s? prezentowane potencjalnym Kandydatom przed rozpoczęciem rekrutacji i w trakcie jej trwania),

2. sytuacja po wyborze najlepszego Kandydata i podpisaniu listu intencyjnego / umowy kończ?cych ostatecznie proces rekrutacji,

3. sytuacja nowozatrudnionego Pracownika po jego doł?czeniu do organizacji.  

15.00 - 16.00 - Państwowa Inspekcja Pracy, Anna Bydłoń, Departament Prawny oraz Izabela Waga, Departament Warunków Pracy - Działalność i zakres kompetencji organów Państwowej Inspekcji Pracy.

Spotkanie prowadzone będzie w języku polskim. Zapewniamy tłumaczenie na język francuski w zależności od potrzeb uczestników.

Warunki uczestniczenia i płatności za spotkanie dostępne na dole strony.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!