Prawo podatkowe : split payment - podzielona płatność

CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa
See on map

Język :
polski

Cena : 260 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 520 PLN pozostałe osoby.

Non ouvert

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte

>

Seminarium ma na celu omówienie zagadnień zwi?zanych z nowymi regulacjami dotycz?cymi podzielonej płatności w VAT (split payment). W trakcie spotkania omówimy szczegółowo mechanizm funkcjonowania podzielonej płatności, a także zasady oraz skutki jego stosowania dla stron transakcji. W ramach seminarium przeanalizujemy korzyści i zagrożenia płyn?cych z wdrożenia instytucji podzielnej płatności do polskiego systemu prawnego. Ponadto w trakcie seminarium będziemy się starali przedyskutować wybrane praktyczne aspekty oraz kontrowersje zwi?zane z funkcjonowaniem split payment w przedsiębiorstwach, a także zapoznać Państwa z bież?c? praktyk? organów podatkowych i odpowiedzieć na nurtuj?ce Państwa pytania.

PROGRAM:

1) Cel wprowadzenia i istota mechanizmu funkcjonowania podzielonej płatności (split payment).

2) Techniczne aspekty zwi?zane z funkcjonowaniem i operacjami na rachunkach VAT.

3) Możliwość zadysponowania i wypłaty środków z rachunku VAT.

4) Zachęty i korzyści wynikaj?ce z zastosowania podzielonej płatności.

5) Odpowiedzialność za rozliczenia w trybie split payment.

6) Split payment – czy aby na pewno dobrowolny?

7) Zagrożenia - split payment a płynność finansowa.

8) Wybrane zagadnienia praktyczne (m. in. faktoring, kompensaty, korekty, płatności zbiorcze, rozliczenia walutowe, dopuszczalność umownego wył?czenia stosowania split payment).

9) Split payment w praktyce organów podatkowych.

10) Pytania i dyskusja.

Seminarium kierowane jest w szczególności do przedsiębiorców, księgowych i dyrektorów finansowych. Spotkanie jest zamknięte dla przedstawicieli innych kancelarii prawnych oraz firm konsultingowych. Z  góry dziękujemy za wyrozumiałość.

Osoby prowadz?ce:

Ewa Żbikowska - Doradca podatkowy
Ewa Żbikowska, doradca podatkowy w warszawskim biurze kancelarii prawnej Gide. Specjalizuje się głównie w kwestiach zwi?zanych z międzynarodowym prawem podatkowym, z wdrażaniem struktur cash-poolingowych, a także w podatkowych aspektach transakcji fuzji i przejęć oraz podatkowych aspektach e-commerce. Z sukcesem reprezentowała swoich klientów w licznych postępowaniach podatkowych przed organami podatkowymi oraz s?dami administracyjnymi. Na co dzień doradza na rzecz spółek z sektorów FMCG, budowlanego oraz e-commerce. Ewa jest absolwentk? Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie oraz podyplomowych studiów Podatków i Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim. Regularnie prowadzi szkolenia z zakresu prawa podatkowego.

Maciej Grela - Doradca podatkowy
Maciej Grela, doradca podatkowy w warszawskim biurze kancelarii prawnej Gide. Specjalizuje się głównie w aspektach podatkowych restrukturyzacji przedsiębiorstw, doradztwie transakcyjnym oraz doradztwie w kwestiach pracowniczych. Do jego klientów należ? między innymi spółki z sektorów finansowego, FMCG, nieruchomości oraz budowlanego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Prawa Angielskiego i Europejskiego na UW we współpracy z Uniwersytetem Cambridge. Ukończył także podyplomowe studia podatkowe przy UW. Regularnie prowadzi szkolenia z zakresu prawa podatkowego.

Kamil Grzywka - Adwokat
Kamil Grzywka, adwokat w warszawskim biurze kancelarii prawnej Gide. Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe w szeroko pojętym doradztwie podatkowym na rzecz podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się w zagadnieniach zwi?zanych z podatkiem dochodowym od osób prawnych również w ujęciu międzynarodowym, strukturyzowaniu transakcji międzynarodowych pod k?tem regulacji podatkowych, elementami podatkowymi usług finansowych. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Partner merytoryczny:

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!