Prawne środki reakcji na publikacje


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
bezpłatnie

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Można być równorzędnym partnerem w relacjach z mediami –  tutaj dowiesz się jak to zrobić

 

>

Program spotkania :

  1. Strategia postępowania w sytuacji kryzysowej zwi?zanej z publikacjami prasowymi – zagadnienia prawne.
  2. Prawne instrumenty reakcji na publikacje prasowe.
  3. Jak sformułować poprawnie sprostowanie prasowe oraz wniosek o jego publikację (ćwiczenia praktyczne).

Prowadz?cy :

Dariusz Pluta – adwokat; Dariusz Pluta jest adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie, prowadz?cym praktykę adwokack? od 1996 roku. Głównymi dziedzinami jego zainteresowania i specjalizacji s? zagadnienia zwi?zane z obrotem i uregulowaniem praw do nieruchomości, sprawy z zakresu prawa prasowego, ochrony dóbr osobistych oraz prawa autorskiego i prawa spadkowego.

Dariusz Pluta ma bardzo duże doświadczenie w dziedzinie postępowań s?dowych, reprezentuj?c klientów kancelarii przed s?dami cywilnymi, administracyjnymi i karnymi. Jest autorem publikacji dotycz?cych różnorodnych aspektów ustanawiania i regulowania praw do nieruchomości. Ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim (1989 rok).   W latach 1989-1991 był Sekretarzem Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych Senatu RP oraz Sekretarzem Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich Senatu RP, odbywaj?c międzynarodowe staże m.in. w Kancelarii Izby Gmin i Lordów Zjednoczonego Królestwa oraz Kancelarii Senatu Republiki Francuskiej. W 1991 roku był ekspertem Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich Senatu RP i autorem projektu zmian w regulaminie Senatu RP. Za wybitne zasługi w kształtowaniu demokratycznego państwa prawa został odznaczony   Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

W 2000 roku był ekspertem Naczelnej Rady Adwokackiej w pracach ustawodawczych Komisji Sejmowych dotycz?cych ustawy „Prawo o działalności gospodarczej”.   Wykładowca w zakresie prawa autorskiego i prasowego w ramach szkoleń prowadzonych przez Okręgow? Radę Adwokack? w Warszawie.

wspólnik kancelarii Małecki Pluta Dorywalski i Wspólnicy

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!