Prawne aspekty eksportu


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
bezpłatne, zarezerwowane dla firm stowarzyszonych w CCIFP (max. 2 osoby z firmy)

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Prawne aspekty eksportu czyli jak zabezpieczyć działalność firmy na rynkach zagranicznych

 

>

Czy kiedykolwiek myślałeś o rozwoju swojej firmy na rynkach zagranicznych ? Jeśli odpowiedź brzmi „  nie”, lub jeśli „tak” , ale stwierdziłeś, że jest to zbyt trudne, to jest to moment aby pomyśleć jeszcze raz.

Gospodarka europejska, w tym również polska, odczuwa skutki drugiej fali kryzysu finansowego. Tymczasem paradoksalnie s? firmy, najczęściej małe i średnie przedsiębiorstwa, które znajduj? sposób nie tylko na przetrwanie, ale wręcz na ekspansję. Doświadczenie i statystyki potwierdzaj?, że to właśnie działalność na rynkach zagranicznych zapewnia firmom stały rozwój.   Według danych potwierdzonych przez statystyki wielu krajów, w tym Francji i Wielkiej Brytanii, firma która zaczyna eksportować podnosi swoj? produktywność o jedn? trzeci? w ci?gu roku.

Ale wejście na rynek zagraniczny to poważne wyzwanie. Wypowiadaj?cy się w sondażach   przedsiębiorcy podaj? w pierwszej kolejności trudności zwi?zanie z prawem i różnicami kulturowymi (cło i regulacje prawne, brak informacji o rynkach i bariera językowa).

Trudności małych i średnich przedsiębiorstw wynikaj? z ich ograniczonych środków finansowych i zasobów ludzkich. Tymczasem, maj? one dużo większe możliwości dostosowania się do ci?gle zmieniaj?cych się wymogów rynku, potrafi? szybko wdrażać innowacyjne rozwi?zania czy wyspecjalizować się. Krótko mówi?c : ich potencjał jest ogromny i dotychczas niedoceniany.

O czym będzie mowa na spotkaniu :

  • Dlaczego warto podj?ć wyzwanie rozwoju na rynki zagraniczne:   jakie korzyści dla firmy a w szczególności dla MŚP   ?
  • Jak przygotować swoj? firmę do wkroczenia na rynki zagraniczne : rynek, strategia, plan
  • Jak zabezpieczyć działalność na rynkach zagranicznych :
  •    regulacje celne
  •    zabezpieczenie płatności
  •    transport i logistyka
  •    metody dystrybcji
  •    struktury prawne działalności
  •    umowy : najważniejsze klauzule i na co należy zwracać szczególn? uwagę
  • Kto i jak może mi pomóc

Zapraszamy na spotkanie z Ew? Kałuzińsk?, francuskim adwokatem   i doradc? firm rozwijaj?cych działalność na terenie Francji i Polski, które ma na celu pomóc małym i   średnim   firmom w zabezpieczeniu planów rozwoju eksportu poprzez zdefiniowanie strategii rozwoju na rynki zagraniczne. Na podstawie doświadczeń i na przykładzie przedsiębiorstw, które odniosły sukces zagranic?, przekonacie się, że odpowiednio przygotowany, rozwój firmy na rynki zagraniczne jest nie tylko możliwy, ale że przyczyni się on do jej trwałego sukcesu.

Spotkanie odbędzie się w języku polskim i przeznaczone jest przede wszystkim dla szefów małych i średnich firm.

Prelegent :

Ewa Kałuzińska - polskiego pochodzenia, jest francuskim adwokatem i doradc? firm w dziedzinie prawa i podatków. Zdobyła wieloletnie doświadczenie w obsłudze zarówno wielkich koncernów rozpoczynaj?c karierę w międzynarodowych kancelariach adwokackich (m.in Ernst & Young) jak i małych i średnich firm jako niezależny doradca. Dziś jest partnerem w kancelarii D2K Avocats. Jest również członkiem grupy Lex in IT, która skupia adwokatów z Europy i Azji działaj?cych niezależnie we Francji, która oferuje kompleksow? obsługę prawn?, z uwzględnieniem różnic kulturowych, przedsiębiorstwom   obecnych na rynkch Europy, Azji i Ameryki Północnej.

Partner merytoryczny :

  

Member of The International Professional Network

Artykuły dodatkowe :   lexinit.com/category/polonais/

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!