Prawa autorskie - aspekty prawne w marketingu


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
260 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 520 PLN pozostałe osoby.

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Spotkanie w ramach cyklu "Aspekty prawne w marketingu"

 

>

Program spotkania :

1. Utwór – podstawowe informacje

2. Moment powstania praw autorskich

3. Licencja w prawie autorskim

4. Sankcje za nieuprawnione użycie utworu według prawa autorskiego

5. Plagiat na podstawie przykładów

6. Nieuprawnione użycie wizerunku postaci

Osoba prowadz?ca:

Marek Rumak, radca prawny

Specjalizuje się w prawie własności przemysłowej oraz w prawie konkurencji. Doradza przedsiębiorcom w zakresie praw własności przemysłowej (zwłaszcza prawa znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych), a także zwalczania nieuczciwej konkurencji, prowadzi sprawy sporne zarówno przed s?dami powszechnymi i administracyjnymi, jak i organami ścigania, organami celnymi oraz przed Urzędem Patentowym RP oraz OHIM.

Posiada przeszło dziesięcioletnie doświadczenie w prawie własności przemysłowej oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji. Przez ponad osiem lat pracował w jednej z wiod?cych kancelarii zajmuj?cych się ochron? własności intelektualnej. Doradzał klientom m.in. z branż FMCG, farmaceutycznej, prasowej, informatycznej, finansowej, budowalnej, odzieżowej, czy kosmetycznej.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.  

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!