Praktyczne aspekty zatrudniania pracowników w Polsce


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
260 PLN pracownicy firm stowarzyszonych, 520 PLN pozostałe osoby.

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Zapraszamy na cykl składający się z dwóch spotkań 21 i 28 listopada : "Praktyczne aspekty zatrudniania i zwalniania pracowników"

 

>

Odpowiednie skonstruowanie umowy o pracę jest niezmiernie ważne, gdyż strony reguluj? w niej podstawowe kwestie zwi?zane z zatrudnieniem, m.in.: wynagrodzenie, miejsce pracy, czy możliwość wypowiedzenia umowy.

Pracodawcy powinni dostosowywać umowy z pracownikami do swoich potrzeb zamiast powielać w nich uregulowania zawarte w Kodeksie pracy. Pracodawcy zagraniczni często zaś chc? wprowadzać w umowach zapisy, które s? nieskuteczne w świetle polskich regulacji prawa pracy.

Celem szkolenia jest analiza umów o pracę i omówienie, w jaki sposób powinny być skonstruowane tak, by interesy Pracodawcy były w odpowiedni sposób zabezpieczone, a obie strony usatysfakcjonowane.

  GŁÓWNE ZAGADNIENIA PORUSZANE NA SPOTKANIU

  • Rodzaje umów o pracę
  • O czym pracodawca powinien pamiętać zawieraj?c umowę o pracę (elementy obligatoryjne)
  • Obowi?zki pracodawcy zwi?zane z zatrudnieniem (np. skierowanie na badania)

Do udziału w szkoleniu zapraszamy dyrektorów i specjalistów działów HR, pracowników działów kadrowych, czy też kadrę zarz?dzaj?c? w firmach.  Spotkanie jest zamknięte dla przedstawicieli innych kancelarii prawnych oraz firm konsultingowych. Z  góry dziękujemy za wyrozumiałość.  

Zachęcamy również do udziału w seminarium 28 listopada na temat praktycznych aspektów zwalniania pracowników. Szczegóły wydarzenia pod linkiem >>>

Partner merytoryczny :

INFORMACJE O PROWADZĄCYM SZKOLENIE

Barbara Klimczyk
Adwokat, Associate w praktyce prawa pracy warszawskiego biura Bird & Bird.

Barbara Klimczyk jest specjalist? z zakresu indywidualnego oraz zbiorowego prawa pracy, a także prawno-prawniczych aspektów transpotu i logityski. Doradza klientom od 2009 r. Specjalizuje się w rozwi?zywaniu sporów z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy oraz prawno-pracowniczych aspektów transportu i logistyki, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień zwi?zanych z wyjazdami służbowymi i czasem pracy kierowców i innych pracowników mobilnych. Posiada szerok? wiedzę i praktykę w reprezentowaniu klientów lokalnych i zagranicznych przed s?dami w postępowaniach dotycz?cych wyżej wymienionych dziedzin. Na co dzień współpracuje z przedsiębiorstwami z sektora TLS we wszystkich sprawach prawnych zwi?zanych z ich bież?c? działalności?, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii prawno-pracowniczych i zwi?zanych z delegowaniem pracowników do innych państw Unii Europejskiej. Jej innymi obszarami specjalizacji jest zatrudnianie cudzoziemców, w szczególności w aspekcie globalnej mobilności pracowników (Global Mobility).Jest absolwentk? Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, studiowała także na Wydziale Prawa Université de Rennes 1. Pracuje w języku polskim i francuskim.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!