Praktyczne aspekty kontroli w przedsiębiorstwie – doświadczenia z kontroli antymonopolowych i podatkowych (skarbowych)


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
bezpłatne, zarezerwowane dla firm stowarzyszonych w CCIFP (max. 2 osoby z firmy)

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Kontrole organów administracji państwowej w przedsiębiorstwie są nieuniknionym elementem prowadzenia działalności gospodarczej. Jednak jak każdym projektem, również kontrolą można w sposób świadomy zarządzać, co zaprezentują prawnicy kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, podczas spotkania

 

>

Podczas spotkania omówione zostan? następuj?ce aspekty:

  1. Procedury wewnętrzne – jak je stworzyć i po co implementować.
  2. Strategia prowadzenia rozmów z kontroluj?cymi – jak i co odpowiadać na pytania kontroluj?cych.
  3. Ksi?żka kontroli jako oręż kontrolowanego – jak prowadzić ksi?żkę kontroli i  jak z niej korzystać dla  obrony w toku kontroli.
  4. Nowelizacja przepisów antymonopolowych w zakresie prowadzenia kontroli

Spotkanie poprowadz? :

Sławomir Łuczak, Radca Prawny, partner w kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

Specjalizuje się w prawie podatkowym, celnym i dewizowym. Posiada  szerokie  doświadczenie w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego oraz reprezentowaniu klientów w sprawach podatkowych i celnych przed organami podatkowymi i celnymi oraz s?dami administracyjnymi. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywał w renomowanej francuskiej firmie audytorskiej. Pracę w SK&S rozpocz?ł w 1998 roku. W roku 2001 został radc? prawnym, zaś w roku 2007 został partnerem w kancelarii.  Ukończył magisterskie studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Krzysztof Kanton, Radca Prawny, Partner w kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

Doradza w postępowaniach wyjaśniaj?cych oraz antymonopolowych prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz postępowaniach przed s?dami powszechnymi w zakresie praktyk ograniczaj?cych konkurencję. Specjalizuje się w zakresie szeroko pojętego prawa konkurencji. Jest współautorem projektu wytycznych Prezesa UOKiK w sprawie kontroli koncentracji. Jest rekomendowany przez polskie i międzynarodowe rankingi prawnicze   w dziedzinie prawa konkurencji w latach 2004 -2012. Ukończył magisterskie studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!