Poznajmy się! Spotkanie dla nowych firm stowarzyszonych w CCIFP.


Siedziba Geodis Polska, Warszawa, Postępu 17A

Język : polski/francuski

Cena :
bezpłatne dla firm stowarzyszonych

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP) stale się rozwija. W każdym miesi?cu przystępuj? do nas nowe firmy. Chcemy im pomóc w pełni wykorzystać możliwości jakie daje CCIFP do rozwoju ich biznesu. Dlatego też postanowiliśmy organizować   spotkania dedykowane Prezesom i Dyrektorom Generalnym nowych firm stowarzyszonych, które przyst?piły do Izby w ostatnim czasie i nie miały jeszcze okazji, by poznać wszystkie usługi oferowane przez CCIFP dla swoich członków.

W trakcie spotkania będziemy chcieli:

  • przedstawić główne obszary działalności CCIFP,
  • zaprezentować kluczowe usługi, z których mog? korzystać firmy,
  • opowiedzieć o nadchodz?cych wydarzeniach CCIFP,
  • zaprezentować ekipę Izby i zakres obowi?zków poszczególnych działów.

Spotkanie przeznaczone jest dla Prezesów lub Dyrektorów Generalnych firm, które przyst?piły do CCIFP w ci?gu ostatnich miesięcy (po 6/07/2017).
Spotkanie jest bezpłatne, liczba miejsc ograniczona.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!