Poznajmy się! Spotkanie dla nowych firm stowarzyszonych w CCIFP.


Sofitel Warsaw Victoria, ul. Królewska 11, 00-065 Warszawa

Język : francuski / polski

Cena :
bezpłatne dla nowych firm stowarzyszonych w CCIFP

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP) stale się rozwija. W każdym miesi?cu przystępuj? do nas nowe firmy, których obecnie mamy już ponad 450. Chcemy im pomóc w pełni wykorzystać możliwości jakie daje CCIFP do rozwoju ich biznesu. Dlatego też postanowiliśmy organizować dwa razy do roku spotkania dedykowane Prezesom i Dyrektorom Generalnym nowych firm stowarzyszonych, które przyst?piły do Izby w ostatnim półroczu i nie miały jeszcze okazji, by poznać wszystkie usługi oferowane przez CCIFP dla swoich członków.

Kolejne spotkanie odbędzie się w hotelu Sofitel Warsaw Victoria, przy ulicy Królewskiej 11, w Saloniku Saskim na 1. piętrze, o godzinie 19.30.

W jego trakcie będziemy chcieli:

  • przedstawić główne obszary działalności CCIFP,
  • zaprezentować kluczowe usługi, z których mog? korzystać firmy,
  • opowiedzieć o nadchodz?cych wydarzeniach CCIFP,
  • zaprezentować ekipę Izby i zakres obowi?zków poszczególnych działów.

W spotkaniu wezm? udział również członkowie Rady CCIFP, którzy decyduj? o kierunkach rozwoju naszej organizacji. Będzie to zatem doskonała okazja do osobistego poznania prezesów największych firm francuskich w Polsce oraz długoletnich członków CCIFP, którzy będ? mogli podzielić się swoim doświadczeniem.

Spotkanie przeznaczone jest dla Prezesów lub Dyrektorów Generalnych firm, które przyst?piły do CCIFP po 1 kwietnia 2015. Spotkanie bezpłatne, liczba miejsc ograniczona.

Jakie wydarzenia organizuje CCIFP?

Jak najlepiej wykorzystać swoj? obecność w Izbie?

Na których spotkaniach można poznać prezesów pozostałych firm, na których zdobyć nowe kompetencje, wyszkolić siebie lub współpracowników?

Kto w Izbie odpowiada za eventy, szkolenia, komunikację, sprawy członkowskie?

Na te i wiele innych pytań odpowiemy nowym firmom stowarzyszonym podczas tego specjalnego spotkania z udziałem członków Rady CCIFP.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!