Poznaj CCIFP – spotkanie wprowadzające dla nowych firm członkowskich


Vitkac - Bracka 9, 00-501 Warszawa

Język : polski / francuski

Cena :
bezpłatne i zarezerwowane dla firm stowarzyszonych

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP) stale się rozwija. W każdym miesi?cu przystępuj? do nas nowe firmy, których obecnie mamy już ponad 430. Chcemy im pomóc w pełni wykorzystać możliwości jakie daje CCIFP do rozwoju ich biznesu. Dlatego też postanowiliśmy organizować dwa razy do roku spotkania dedykowane Prezesom i Dyrektorom Generalnym nowych firm stowarzyszonych, które przyst?piły do Izby w ostatnim półroczu i nie miały jeszcze okazji, by poznać wszystkie usługi oferowane przez CCIFP dla swoich członków.

Kolejne spotkanie odbędzie się w domu handlowym Vitkac, przy ulicy Brackiej 9, w Sali Konferencyjnej na 5. piętrze o 18.30.

W jego trakcie będziemy chcieli:

  • przedstawić główne obszary działalności CCIFP,
  • zaprezentować kluczowe usługi, z których mog? korzystać firmy,
  • opowiedzieć o nadchodz?cych wydarzeniach CCIFP,
  • zaprezentować ekipę Izby i zakres obowi?zków poszczególnych działów.

W spotkaniu wezm? udział również członkowie Rady CCIFP, którzy decyduj? o kierunkach rozwoju naszej organizacji. Będzie to zatem doskonała okazja do osobistego poznania prezesów największych firm francuskich w Polsce oraz długoletnich członków CCIFP, którzy będ? mogli podzielić się swoim doświadczeniem.

Spotkanie przeznaczone jest dla Prezesów lub Dyrektorów Generalnych firm, które przyst?piły do CCIFP po 1 września 2014. Spotkanie bezpłatne, liczba miejsc ograniczona.

Jakie wydarzenia organizuje CCIFP?

Jak najlepiej wykorzystać swoj? obecność w Izbie?

Na których spotkaniach można poznać prezesów pozostałych firm, na których zdobyć nowe kompetencje, wyszkolić siebie lub współpracowników?

Kto w Izbie odpowiada za eventy, szkolenia, komunikację, sprawy członkowskie?

Na te i wiele innych pytań odpowiemy nowym firmom stowarzyszonym podczas tego specjalnego spotkania z udziałem członków Rady CCIFP.

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!