Potencjał inwestycyjny Trójmiasta - spotkanie z wiceprezydentami Gdańska i Gdyni


Muzeum Marynarki Wojennej, ul. Zawiszy Czarnego 1B, Gdynia

Język : polski

Cena :
bezpłatne dla firm stowarzyszonych CCIFP

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

14 międzynarodowych izb handlowych  we współpracy z Polityk? Insight przygotowało wspólnie raport o wpływie bezpośrednich inwestycji zagranicznych na polsk? gospodarkę.

Raport zawiera kompleksow? analizę wpływu inwestycji zagranicznych na rozwój polskiej gospodarki w różnych aspektach, w tym:  wpływu BIZ na zatrudnienie, społeczności lokalne, rolę w transferze technologii, czy w kształtowaniu modelu kształcenia kadr w Polsce.  

Chcemy przybliżyć Państwu treść raportu o BIZ przedstawiaj?c go podczas spotkania w Gdyni. Po prezentacji raportu zostanie poprowadzona debata reprezentantów lokalnego biznesu oraz przedstawicieli władz na temat wpływu przedsiębiorstw działaj?cych lokalnie na gospodarkę w regionie.

Chcielibyśmy przedstawić Państwu kluczowe czynniki wzrostu gospodarczego w regionie pomorskim- jak inwestować z powodzeniem, które sektory ciesz? się największym zainteresowaniem, jaki jest potencjał oraz jak władze lokalne i przedsiębiorstwa mog? wspólnie wspierać rozwój tego regionu.

Spotkanie zostanie zwieńczone dobrze znan? już formuła networkingu, pozwalaj?c? na pozyskanie kolejnych klientów i partnerów w interesach.

AGENDA SPOTKANIA:

14.45 - 15.10 Rejestracja uczestników

15.15 - 16.00 Zwiedzanie Muzeum Marynarki Wojennej

16.00 - 16.10 Oficjalne otwarcie przez Katarzynę Gruszeck? Spychałę Wiceprezydent Gdyni

16.10 - 16.25 Prezentacja raportu przez Pana Adama Czerniaka z Polityka Insight

16.25 - 17.20 Panel dyskusyjny "Trójmiasto- najlepsze miejsce do rozwoju", debata moderowana przez Pana Adama Czerniaka, wśród panelistów pojawi? się: Katarzyna Gruszecka Spychała, Wiceprezydent Gdyni, Aleksandra Dulkiewicz, Wiceprezydent Gdańska, Alan Aleksandrowicz, Prezes Zarz?du InvestGDA,  Marcin Grzegory, Zastępca Dyrektora w Invest in Pomerania,  Magdalena Mitas, Partner w Kancelarii Magnusson, Marcin Dul, Senior Project Manager w BPI Polska Development, Grzegorz Grabowski, Operations Director w Dovista Polska.

17.20 - 18.00 Networking

  Zapraszamy również do udziału w spotkaniu w roli panelisty debaty.

Kontakt:  

Magdalena Haber (magdalena.haber@ccifp.pl, tel.: +48 500 146  374)

Partner Merytoryczny:

Partnerzy:

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!