Postępowanie przed sądami we Francji


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : francuski

Cena :
600 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 800 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

 

>

Szkolenie przeznaczone jest dla każdego, kto, z racji wykonywanego zawodu, b?dź zainteresowań, ma okazję zetkn?ć się z tematyk? francuskiego i polskiego wymiaru sprawiedliwości i chciałby poznać odpowiedź na nurtuj?ce go pytania i w?tpliwości wynikaj?ce z porównania polskiej i francuskiej rzeczywistości prawnej lub pogłębić swoj? wiedzę na ten temat:

- prawnicy

- tłumacze, tłumacze przysięgli

- studenci prawa i filologii

- zainteresowani tematyk?

Program :

  • charakterystyka s?dów powszechnych i administracyjnych we Francji/   właściwość rzeczowa i miejscowa/zawody zwi?zane ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości / porównanie z polsk? rzeczywistości? prawn?
  • tryb i rodzaje postępowań/ przebieg postępowania cywilnego i karnego/ dwuinstancyjność i jej odzwierciedlenie w terminologii/ zwyczajne i nadzwyczajne środki odwoławcze
  • dokumenty w postępowaniu przed s?dami: pozwy i ich rodzaje, wezwanie do stawiennictwa / pisma procesowe/ orzeczenia s?dowe – ich rodzaje/ elementy orzeczenia francuskiego i ich układ, wykorzystanie „syllogisme juridique” / analiza elementów orzeczenia/ terminologia   orzeczeń – trudności translacyjne/porównanie z polsk? rzeczywistości? prawn?
  • wykonanie   wyroków/klauzula wykonalności
  • glosariusz terminów s?dowych
  • wprowadzenie teoretyczne, studium przypadku, analiza dokumentów, przekład   dokumentów, ćwiczenia leksykalne

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!