Postępowanie prawne w odzyskiwaniu długów


CCIFP, ul. Widok 8, Warszawa

Język : polski

Cena :
200 PLN + VAT / osobę - firmy stowarzyszone w CCIFP, 450 PLN + VAT - osoby prywatne i firmy niestowarzyszone

Zapisy na to wydarzenie nie są otwarte *prosimy pamiętać, że zapisanie wydarzenia w kalendarzu nie jest równoznaczne z rejestracją na wydarzenie. Zgłoszenie udziału należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego.

Udział w seminarium dostępny na żywo oraz przez zdalne połączenia on-line + audio

 

>

Spotkanie będzie składało się z dwóch części :

  1.       Klauzule umowne mog?ce pomóc w zapobieganiu zatorom płatniczym – ta część szkolenia ma na celu omówienie niezbędnych klauzul w umowach handlowych z kontrahentami umożliwiaj?cych odzyskanie należności od kontrahentów.

a)       przedstawienie najczęstszych problemów zwi?zanych z lukami w treściach przygotowywanych umów, z wewnętrznymi sprzecznościami oraz niezgodnym ich rozumieniem przez podmioty je zawieraj?ce
b)       Prewencyjne klauzule umowne,

2.       E-s?d i inne metody uzyskiwania nakazów zapłaty -   najprostsze i najskuteczniejsze sposoby odzyskiwania zaległości od nierzetelnych kontrahentów.

a)       Opis postępowań s?dowych maj?cych na celu odzyskanie należności,
b)       Krótka charakterystyka procedur przed s?dem – wady i zalety,
c)       Praktyczny Poradnik - odzyskanie należności (omówienie wzorów dokumentów)
d)       Windykacja przy użyciu środków przymusu państwowego,

Spotkanie jest zamknięte dla pracowników innych kancelarii prawnych. Z góry dziękujemy za wyrozumiałość.

Osoba prowadz?ca :

Agnieszka Stochlak-Gautier - absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Prawa Uniwersytetu Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, Francja a także   podyplomowych studiów Instytutu Studiów Prawniczych na Universite du Maine, Prawa.   Agnieszka jest adwokatem   wpisanym na listę adwokatów w Barreau de Paris i w Okręgowej Radzie Adwokatów w Warszawie. Posiada podwójne uprawnienia : polskie   i francuskie.   Specjalizuje się w bież?cej obsłudze klientów korporacyjnych, prowadzeniu sporów, w tym, z zakresu prawa spółek oraz w szeroko rozumianym prawie handlowym i gospodarczym.

Zajmuje się również doradztwem w sprawach z zakresu obrotu nieruchomościami.

W kancelarii Agnieszka jest odpowiedzialna za French Desk, który, spełniaj?c oczekiwania inwestorów francuskich i frankofońskich,   specjalizuje się w doradztwie w ich ojczystym języku.

Partner merytoryczny :

 

Mapa dojazdu

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!